Over Biekorf

Biekorf focust op archeologie, geschiedenis, taalkunde en volkskunde van West-Vlaanderen.

Een West-Vlaams tijdschrift dus. Uiteraard is het particularisme van de stichters al lang verlaten, maar de fascinatie voor de eigen streek is gebleven. En die eigen streek zit niet opgesloten binnen grenzen. Met belangstelling kijken we over de schreve richting Frans-Vlaanderen, of richting onze noorderburen, Zeeuws-Vlaanderen. En vooral, vanuit dit ruime regionale perspectief verkent Biekorf de wereldgeschiedenis.

Ook een veelzijdig tijdschrift. Schotten tussen disciplines zijn er niet en er wordt in Biekorf bewust gestreefd naar een synergie tussen archeologie, geschiedenis, taalkunde en volkskunde.

Bovendien staat Biekorf open voor iedereen. Dit houdt een uitnodiging in aan elke lezer om te schrijven: bijdragen, aanvullingen, vragen. Een tijdschrift als werkwinkel.

Ten slotte wil Biekorf vooral een leesblad zijn, een blad dat wordt gelezen van ‘cover tot cover’. Vandaar dat kortere bijdragen bijzonder welkom zijn. Daartoe is elk nummer opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Artikelen werken een onderwerp uitgebreid en onderbouwd uit
  • Mengelmaren  bieden korte notities met onder meer het signaleren van ‘vondsten’, boekbesprekingen en taalsprokkels
  • Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen is een atelier voor historische lexicografie
  • De vraagwinkel gaat de directe dialoog met de lezer aan.

Alle bijdragen steunen op kritisch en origineel bronnenonderzoek. Biekorf werkt dus wetenschappelijk. Maar een wetenschappelijk tijdschrift in de zin van specialistisch is Biekorf  niet.