Abonneren

Abonneren op Biekorf kan door overschrijving van €28 op onderstaand rekeningnummer:
IBAN: BE91474705834176
BIC: KRED BE BB
van Biekorf, Doornhut 28, 8310 Brugge

Wie het tijdschrift minder goed kent, kan steeds kennismaken door een proefnummer op te vragen bij de secretaris of bij de redacteur.

Voor vragen over uw abonnement kan u terecht bij het secretariaat:
Hilde Van Parys, Jasmijnstraat 17, 8020 Oostkamp hildevp@hotmail.com

Redactie:
Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge ludo.vandamme@telenet.be