Abonneren

Abonnees van Biekorf ontvangen vier maal per jaar een aflevering per post.

Denk je aan een abonnement? Je kan altijd eerst een proefnummer opvragen bij het secretariaat.

Abonneren kan door overschrijving van 32 euro op volgend rekeningnummer:

IBAN: BE91 4747 0583 4176
BIC: KREDBEBB
van Biekorf, Doornhut 28, 8310 Brugge
met als mededeling uw postadres

Voor vragen over uw abonnement kan u terecht bij het secretariaat:

Hilde Van Parys
Jasmijnstraat 17
8020 Oostkamp
hildevp@hotmail.com