Berek

Het berek is karakteristiek voor Biekorf. Het is de brede redactieraad die vier keer per jaar samenkomt, het kloppend hart van de vereniging. 

In de berekvergaderingen wordt het reilen en zeilen van de vereniging en de inhoud van het tijdschrift besproken. Toen Biekorf in 2008 een vzw werd, kreeg het berek ook nog eens de status van Algemene Vergadering.

 

Maken deel uit van het berek:

Christian Devyt

schrijft al sinds 1945 jaarlijks bijdragen over het West-Vlaamse molenbestand. Hij was voorzitter van het berek van 1979 tot 2008.

Lucien Van Acker

(°1928) is ere-gemeentesecretaris van Ardooie. Hij was van 1982 tot 2007 redactiesecretaris van Biekorf. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar het verleden van de streek Roeselare-Tielt en de landbouwgeschiedenis van West-Vlaanderen.

Fons Dewitte

(°1934) is sinds 1973 lid van het berek en was redacteur tot 1982. Als historicus publiceerde hij vooral als over humanisme, onderwijs en muziek tot de zeventiende eeuw. Zijn belangstelling voor taal vond zijn weg in 44 afleveringen “Bouwstoffen”, een lexicografische rubriek in Biekorf. Hij verzorgde tot nu toe ca. 200 boekbesprekingen in Biekorf.

Lori Van Biervliet
Noël Geirnaert

(°1951) werd in Kortrijk en Leuven tot historicus (1973) en mediëvist (1974) opgeleid. In het Brugse Sint-Lodewijkscollege kreeg hij daarvoor een stevige basis, o.a. in de lessen van Alfons Dewitte (1963-1969). Anselm Hoste wees hem als student de weg naar het bronnenmateriaal over de Brugse Duinenabdij. Twee oudere leden van het berek hadden dus een groot aandeel in zijn vorming. Na zijn legerdienst was hij enkele jaren actief in het middelbaar onderwijs in Brugge. In die periode schreef hij zijn eerste artikel in Biekorf (1975-76). Van 1977 tot 1980 was hij wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de K.U. Nijmegen (nu Radbouduniversiteit) in Nederland. Sindsdien is hij verbonden aan het Stadsarchief van Brugge, eerst als archivaris (1980-2008), vervolgens als waarnemend hoofdarchivaris (2008) en als hoofdarchivaris (2009-2016), nu ere-hoofdarchivaris. Zijn historische publicaties, ook in Biekorf, betreffen voornamelijk de kerk- en cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de nieuwe tijd.

Jan Van Acker

(°1962) trad in 1994 toe tot het berek en werd in 2008 lid van de raad van bestuur. Hij was tot begin 2011 werkzaam bij de stad Veurne, o.m. als stadsarchivaris en erfgoedconsulent. Thans is hij wetenschappelijk medewerker voor het historisch onderzoek van het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 te Koksijde. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de late middeleeuwen. Zijn publicaties behelzen hoofdzakelijk de regio Veurne en van de Duinenabdij.

Roger Witdouck
Ludo Vandamme

(°1958) trad in 1994 toe tot het berek en volgde in 2008 Lucien Van Acker op als redacteur van Biekorf. Tot december 2021 was hij professioneel verbonden als conservator handschriften en oude drukken aan de Openbare Bibliotheek Brugge. Als historicus is hij een duizendpoot, maar zijn belangstelling gaat toch vooral uit naar Brugge en de Westhoek, de 16de eeuw, en boekgeschiedenis.

Peter De Baets

(°1962) werd in 2002 lid van het berek en werd in 2008 voorzitter van de raad van bestuur. Eerst begonnen met stamboomonderzoek, is zijn belangstelling geleidelijk opgeschoven naar de oorsprong van familienamen, migratiegeschiedenis en biografie.

Jan D’hondt

(°1962) is lid van het berek sinds 2010. Burgerlijke processen uit het ancien régime zijn één van zijn geliefkoosde bronnen. Daarnaast focust hij zich, als stadsarchivaris van het Brugse Stadsarchief, op het historisch huizenonderzoek en de sociaal-economische geschiedenis van het 17de-, 18de- en 19de-eeuwse Brugge. 

Guido Rappé

(°1956) is sinds 2011 lid van het berek. Hij is geboren Bruggeling en getogen Heistenaar, uit een vissersfamilie. Van vorming is hij bioloog. Hij heeft een levende belangstelling voor natuur, landschap en cultuur van kust en zee. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar mariene fauna en flora, (historische) ecologie, landschapsvorming, de geschiedenis van visserij en het vroege kusttoerisme, kustdialect en -woordenschat. Hij is stichtend lid en redactielid van De Strandwerkgroep (°1981) en stichtend lid van de erfgoedvereniging MENDOP vzw, Mens en Dier op papier (°2008). Hij werkte mee aan diverse wetenschappelijke projecten aan de Nationale Plantentuin van België, de Universiteit Gent en voor de provincie West-Vlaanderen aan het project mondelinge geschiedenis De Zee van Toen.

Sibylla Goegebuer

(°1964) is licentiate kunstgeschiedenis en oudheidkunde aan de Universiteit Gent en volgde een opleiding museummanagement aan de Hogeschool Sint-Lucas Gent. Ze begon bij de dienst monumentenzorg van de Stad Brugge en werd respectievelijk educatief assistent Musea Brugge – educatief assistent Groeningemuseum – adjunct-conservator Museum voor Volkskunde – adjunct-conservator Hospitaalmuseum. Het organiseren van tentoonstellingen en museumbeleid vormen de hoofdtaken. Zij is geïnteresseerd in devotiegeschiedenis.

Marc Carlier

(°Brugge, 1962) is lid van het berek sinds 2014 en voorzitter sinds 2023.. Hij is Germanist en als literatuurhistoricus gepassioneerd door de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde en de Vlaamse Beweging in de negentiende eeuw. Over deze onderwerpen publiceert hij al nagenoeg veertig jaar. Hij startte als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent waar hij werkte aan de Bibliografie van de Vlaamse literaire tijdschriften in de negentiende eeuw. Daarna werd hij regiojournalist in Brugge. Momenteel is hij beroepshalve ombudsman van de Stad Brugge. Hij collectioneert negentiende-eeuwse Vlaamse literatuur en belgicana en is ook kunsthandboekbinder.

Marc Dewilde

(°1954) sluit in 2019 z’n carrière af als archeoloog bij de Vlaamse Gemeenschap. Hij heeft zich daarbij vooral in het West-Vlaams bodemarchief verdiept. De middeleeuwse en de archeologie van de Eerste Wereldoorlog zijn z’n belangrijkste werkvelden. Hij wordt lid van het berek in 2019.

Hilde Van Parys

(°1969) is historica en werkt in de Openbare Bibliotheek Brugge. Ze volgde in 2014 Willy Minne op als secretaris-penningmeester.

Koenraad Vandenbussche

(°1956) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Het grootste deel van zijn beroepscarrière gaf hij geschiedenisles in het Sint-Godelievecollege van Gistel. De voorbije veertig jaar publiceerde hij vooral over de geschiedenis van zijn dorp, Eernegem, maar zijn interesse gaat ook uit naar het verleden van het Brugse Vrije. Hij werd lid van het berek in 2019.

Hendrik Callewier

(°1981) studeerde geschiedenis en archivistiek in Kortrijk, Berlijn, Leuven en Brussel. Hij promoveerde tot doctor in de geschiedenis met een verhandeling over de Brugse seculiere clerus tijdens de Bourgondische periode. Zijn onderzoek focust op de culturele, sociale en religieuze geschiedenis van het graafschap Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen. Hij is diensthoofd van de rijksarchieven van Kortrijk en Brugge en doceert aan de KU Leuven Campus Kulak. Hij werd lid van het berek in 2021.

Alexander Soetaert

(°1991) studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. In 2017 verdedigde hij een proefschrift over de katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk (1559-1659). Zijn onderzoek spitst zich toe over katholiek drukwerk uit de zestiende en zeventiende eeuw, in het bijzonder uit de Franstalige gewesten van de Nederlanden. Hij werkt als Stafmedewerker digitale ontwikkelingen voor de Cel Cultuurbeleid van Stad Brugge. Hij werd lid van het berek in 2023.

Mathijs Speecke

(°1993) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent, waar hij specialiseerde in middeleeuwse stadsgeschiedenis. Hij publiceerde onder meer over het ambachtswezen, de lakennijverheid en de stadsontwikkeling van middeleeuws Brugge. Hij werd lid van het berek in 2023.