Vraagwinkel

De Vraagwinkel is een van die typische Biekorf-rubrieken, die al decennialang de lezer prikkelen. “Wat je in ‘de vraagwinkel’ (…) aan merkwaardigheden aantreft, is effenaf onthutsend en levert driemaandelijks het onomstotelijke bewijs dat de menselijke nieuwsgierigheid geen grenzen heeft.” Dat zei professor Romain Van Eenoo in zijn lofrede bij de 100ste jaargang van Biekorf toen hij het had over de originaliteit en de uniciteit van Biekorf (jg. 2000, p. 301).

Niet enkel uit nieuwsgierigheid van de vraagsteller, maar ook als bindmiddel met de Biekorf-abonnee. De Vraagwinkel biedt een platform voor wie vastzit in zijn onderzoek of voor wie op iets gebotst is waarover hij zich vragen stelt. De rubriek roept op tot het delen van de eigen kennis door een rechtstreeks appel tot de lezer.

Met behoorlijk succes. Door de band genomen krijgt zowat één vraag op drie een antwoord. Vaak onmiddellijk, maar soms ook pas decennia later. Soms heel kort, in andere gevallen als een artikel op zich. Soms van lezers die voor het eerst in de pen kruipen om een antwoord te formuleren. Op die manier zorgt Vraagwinkel voor een ongeziene interactie tussen een tijdschrift en zijn lezers.

Hebt u een vraag voor Biekorf of weet u het antwoord op een van de gestelde vragen, aarzel dan niet en mail naar ludo.vandamme@telenet.be. Biekorf kijkt uit naar uw vragen en/of uw antwoorden!

 • L.N. uit Beselare?

  Vraagwinkel 2024-1

  In Biekorf, 31 (1925) p. 167 staat een korte notitie over Beselare van een zekere L.N. Deze tekst, onder het kopje Vuil = tooverijachtig, gaat als volgt: ‘Een vuile hoek’ te Becelaere was de Zuidhoek, over een dertigveertig jaar. ‘t Woonden zooveel tooveressen. Wie is de auteur die ondertekende met de initialen L.N.? (Mario Dujardin)

 • Steendrukker Louis Doornaert

  Vraagwinkel 2024-1

  Op de tentoonstelling die in 1840 in Brugge werd gehouden door de Academie was een selectie van 250 kunstvoorwerpen te zien. De Brugse kunstenaar J. Kinsbergen was er aanwezig met een litho van “de dom van Keulen” naar de tekening van Jan van Eyck. De bijhorende kleine catalogus voegt daar verder aan toe dat de litho werd gedrukt door Louis Doornaert, propriétaire de la pierre. Wie weet meer over deze lithograaf? (Abel Goormachtigh)

 • Justus Junius in Kings Lynn

  Vraagwinkel 2024-1

  Na het Wonderjaar 1566 en de daaropvolgende repressie van de hertog van Alva trokken veel protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden naar Engeland. Ook in het stadje Kings Lynn in Norfolk kwam een vluchtelingenkerk tot stand. In een lijst opgemaakt in juni 1568 staat onder meer vermeld: de schoolmeester Justus Junius, samen met zijn vrouw Maria en drie kinderen, ex civitate Burgensi (sic) in Flandria natus, die, via een tussenstop in Breda, in mei 1567 in Engeland aankwam. Is het mogelijk om deze Justus Junius te identificeren? (Christopher Joby)

 • Harro Harring in Brugge

  Vraagwinkel 2024-1

  In 1835 publiceerde de Deens-Duitse schrijver Harro Paul Harring in Brugge bij Bogaert-Dumortier Die Deutsche Mädchen. Hoe is dit boek tot stand gekomen en waarom werd gekozen voor een Brugse drukker? (PDB)

 • Convent “Ter Lelye”

  Vraagwinkel 2024-1

  In 1561 werd een stuk grond verkocht in de Freremineurstraat in Brugge: daer al wylen huusinghen up stonden twelcke eene weduwen huus plochte te zyne gheheeten tconvent ter Lelye (Brugge, Stadsarchief, Klerken van de vierschaar, 643, f. 131). Is meer bekend over dit convent? (PDB)

 • Fraude bij het vrijkopen van christelijke gevangenen

  Vraagwinkel 2024-1

  Om christelijke gevangenen in Noord-Afrika vrij te kopen, werden in onze gewesten fondsen verzameld via omhalingen in de kerk. Dit was onder meer het werkterrein van de Trinitariërs. Wel rezen in de achttiende eeuw vragen of het daartoe verzamelde geld goed terecht kwam. Zo polste in 1768 een zekere Antonius Lagorio de pastoor-deken van Halle met de vraag omhalingen te organiseren voor zijn gevangen vader, kapitein ter zee, maritimi capitani. De deken vermoedde fraude. Toen hij meer details vroeg, haakte Lagorio af. Zijn er dergelijke concrete gevallen van fraude ook voor onze streek bekend? (Ludo Vandamme)

 • Odewye als meisjesvoornaam

  Vraagwinkel 2024-1

  De weduwe Odewye Meeze komt enkele keren voor in de registers van Plocquoy, klerk van de vierschaar in Brugge (Brugge, Stadsarchief, Klerken van de vierschaar, 706, f. 402 en 410 (1552)). Kwam de voornaam Odewye nog voor? (PDB)

 • Jan Diercoopstraat in Brugge

  Vraagwinkel 2024-1

  De Diercoopstraat was een straatje in Brugge dat liep van de Sint-Clarastraat naar de Baliestraat. (Brugge, Stadsarchief, Klerken van de vierschaar, 706, f. 306). Jan Diercoop was een hanzeatische handelaar uit Riga. Had hij daar een eigendom? Wat is er van het straatje geworden? (PDB)

 • Beeldhouwer Jan Aerts

  Vraagwinkel 2024-1

  De familie Aerts was een bekende Brugse beeldhouwersfamilie van de 16de tot de 18de eeuw. Robert De Laere noemde een Jan Aerts die overleed op 29 juni 1620 (‘Familie Aerts, architecten en beeldhouwers van de 15de tot de 18de eeuw’, in: Heemkundige Bijdragen van Brugge en Ommeland (2007), nr. 5, p. 7). In de jaren ‘20 van de 17de eeuw was een andere Jan Aerts als beeldhouwer actief. Hij maakte onder meer een tabernakel voor de kerk van Koekelare (1625) en doopvonten voor de kerk van Westkerke (1618 en 1624-25). Is er meer over deze man en zijn werk bekend? (KV)

 • De bibliotheek van bisschop Matthias Lambrecht

  Vraagwinkel 2024-1

  Met zijn D’leven, doot ende lijden der Heyligen (Leuven, 1590) was Matthias Lambrecht (1539-1602), de derde bisschop van Brugge, aan het eind van de zestiende eeuw een van de pioniers van een nieuwe vorm van hagiografie en kerkgeschiedenis. In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt een Chronicon Sancti Bertini (handschrift nr. 3755) bewaard die ooit in het bezit van de bisschop is geweest. Zijn collectie zou na zijn dood verkocht zijn. Is hier meer over geweten en zijn er nog andere handschriften bekend die aan Lambrecht toebehoorden? (Alexander Soetaert)