Louis Doornaert, Brugs drukker en lithograaf

Koen Calis

Jg. 124 (2024), afl. 2, p. 129-138

Reconstructie van het leven van Louis Doornaert (Kortrijk 1811-Brugge 1847), die na zijn huwelijk met Adriana van Rynsbergen (weduwe Della Faille) in Brugge een kruidenierszaak uitbaatte, maar er daarna actief was als drukker. Waarschijnlijk richtte zijn kleine drukkerij zich vooral op gelegenheidsdrukwerk. Misschien was hij even betrokken bij een radicale Kortrijkse krant, maar daarna richtte hij een lithografische drukkerij op. Hij ging failliet, probeerde het nog in Mechelen, maar keerde dan terug naar Brugge, waar hij overleden is. Er is slechts weinig drukwerk bekend.