Justus Junius in Kings Lynn

Vraagwinkel 2024-1

Na het Wonderjaar 1566 en de daaropvolgende repressie van de hertog van Alva trokken veel protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden naar Engeland. Ook in het stadje Kings Lynn in Norfolk kwam een vluchtelingenkerk tot stand. In een lijst opgemaakt in juni 1568 staat onder meer vermeld: de schoolmeester Justus Junius, samen met zijn vrouw Maria en drie kinderen, ex civitate Burgensi (sic) in Flandria natus, die, via een tussenstop in Breda, in mei 1567 in Engeland aankwam. Is het mogelijk om deze Justus Junius te identificeren? (Christopher Joby)