Jaargang 116 (2016) aflevering 1

Jan Van Acker

125 jaar Biekorf!
5-11
Johan Decavele Dopers uit Zuidwest-Vlaanderen op de brandstapel in Rijsel in 1563: de broederschappen van Niepkerke, Zwevegem en Halewijn
12-26

André Vandewiele

De “Brugse tak” Ruffo di Calabria vanaf de late 19de eeuw
27-36
Peter De Baets De 16de-eeuwse Brugse vertaler Martinus Everaert
37-43
Willy Dezutter
Cocaïne in de Vlaamse loopgaven tijdens de Eerste Wereldoorlog?
44-46
Romain John van de Maele Stijn Streuvels als vertaler van Vikingverhalen
47-62
Roger Witdouck Op zoek naar het Land van Mortagne
63-73
Johan Beun Nieuwe inzichten over de heerlijkheid Mesen en de mansus van de deken (1180)
74-83
Luc Devliegher Bij het vijftigjarig (?) bestaan van de Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen
84-96
Marc Carlier Conscience schenkt een luxe-exemplaar van De Leeuw aan Brugge (1839)
97-102
Frans Debrabandere Van ja tot jaak
103-104
Lucien Van Acker De H. Kruisrelikwie van Izegem
105-110

Mengelmaren
Zijn ziel aen ’t lyf naeyen (Alban Vervenne) 62. – Ipse Blankenbergs (W.B.) 73 en 115. – Wijsheid van een deelsman in1794 (J.V.A.) 110. – Caritas: een tentoonstellng in het Diözesan Museum Paderborn in 2015 (Alfons Dewitte) 111. – De memorietafel van Jan van der Hogherstrate (†1456) en echtgenote Margriete Lammens (†1453) (Ronald Van Belle) 112. – Cisterciënzerinnen in Zuid-West-Vlaanderen (Ludo Vandamme) 113-115. – De rol van Italiaanse prentenhandelaars in het 19de-eeuwse België (Jan D’hondt) 116. – Hoeveel flessen telt een vat Bordeaux in 1858? (Jan D’hondt) 117. – De Papen van Brugge (Ludo Vandamme) 118-124.

Beantwoorde vragen
Ghislain als adellijke voornaam (Jo Ghijs en Gaby Van Canneyt)  26. – Auteur P.J. De Bal (L.V.A.) 43. – Het krijgsgevangenkamp van Zedelgem (1945-1947) 124.

Boekbesprekingen        111
Stiegemann, Caritas: Nächtseliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart (Alfons Dewitte) 111. – Ph. Despsriet en J. Van Acker, 800 jaar Cîteaux in Zuid-West-Vlaanderen (1214-2014) 113-115. – H. Callewier, De Papen van Brugge: de seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, 1411-1477 (Ludo Vandamme).

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker)     125-126
Afpeisteren. – Barguette. – Baynoot. – Bouckauw. – Byselpenninck. – Caprulle.

Vraagwinkel    127-128
Sluiten lijk Wakkens kerkepoorte. – Steen dragen. – Bedevaart in Krombeke. – Gelijknamige broers. – Dairynkwake. – Becelaarzeer. – Bericht van Tjoutten den tweeden. – De hallen van Ieper. – Begraven onder een boom. – Broederschappen van Compostella. – Dagboek van Joannes Haelvoet. – Ghetachte galnoten. – Ontbladinghe.