Jaargang 123 (2023), aflevering 1

 

Luc Devliegher (†) Het West-Vlaamse molenpatrimonium 5-9
Koenraad Vandenbussche Akkerzieken in Woumen (1629-1631) 10-16
Brecht en Rony Fevery Het receptenregister van Karel De Wolf in de periode 1913 tot 1925: een inkijk in de apotheek ‘De Cleynen Thems’ 17-35
Kristiaan Dillen Prudens Verduyn en de schipbreuk van de Bruxelles in 1897 36-52
Johan R. Boelaert De Brugse vermaning tegen medische “schandalen” gepleegd door dominicanen, 1336  53-57
Andries Van Den Abeele De eerste Gezelleherdenking in Brugge, 1924  58-62
Guido Rappé Uit het verleden van onze Vlaamse vissers: een bespreking van Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij  63-69
Gilbert Tournoy Drie bijdragen van Jeremias Bastingius in Alba Amicorum van tijdgenoten  70-82
Koenraad  Vandenbussche Ghekieres in Montana 83-87
Jean Luc Meulemeester (West-)Vlamingen in Haarlem: twee interessante tentoonstellingen over de ‘nieuwkomers’  88-96
Frans Debrabandere West-Vlaamse werkwoorden op -ieren  97-100
Daniël De Clerck Nicolaus Rommel, een uitmuntend rechtsgeleerde in het Brugse Vrije in de zeventiende eeuw  101-112
Géry E. Capon Het belezen van een betoverde woning in Leke in 1792  113-115

Mengelmaren
Nederlandse plaatsnamen in Frans-Vlaanderen (Wido Bourel) 117-118. – Gif mo goaze (Koenraad Vandenbussche) 118-119. – Strafbedevaart tonser vrauwe ten roeden leeuwe (Peter De Baets) 119-120. – Een beul met slappe armen (Ronny Debbaut) 123-124.

Beantwoorde Vragen
Ghekieres in Montana (Koenraad Vandenbussche) 83-87. – Priester-dichter Jan Baptist de Pape (Peter De Baets) 116-117. – Heuglé, schrijver van tariefboeken (Peter De Baets) 120-122. – Sinksenbruidfeest (Jan Huyghe) 123. – Cristobal de San(c)totis (Peter De Baets) 124-125.

Boekbesprekingen
Lieven Denewet, West-Vlaams open molenerfgoed in 2022 (Jaarboek Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring, 2022 | Jubileumnummer Molenecho’s, 50 (2022) 3-4) (Luc Devliegher †) 5-9. – Ann-Katrien Lescrauwaet, Jan Parmentier en Ruth Pirlet, Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij (Guido Rappé) 63-69. – Frans Debrabandere, Nederlandse plaatsnamen in West-Vlaanderen extra muros (Wido Bourel) 117-118.

In Memoriam
Dirk Van Lierde (1949-2023) (LV) 120. – Luc Devliegher (1927-2023) (Ludo Vandamme) 125.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 126
Vaclage. – Waescure.

Vraagwinkel 127-128
Clippelen van haensvoghels. – Johannes Hake. – Kasteel in de Meetkerkse Moeren. – Van Uden in Biekorf. – Vrije Socialistische Volksbibliotheek Poperinge. – Mate van waetervalle. – Kroning Karel V. – Sturtebard. – Renegaten. – Hortensia. – Een open graf.