Jaargang 122 (2022), aflevering 4

Johan R. Boelaert Het psychisch lijden van Hugo van der Goes 385-389
Pieter Donche Het grafmonument van Jan de Witte, bisschop van Cuba, naar een tekening van 1687 390-393
Dirk Van Lierde Torhoutenaar Charles Moke, pionier van de koffieteelt in Braziliƫ, deel 2 394-412
Lucien Van Acker Drie negentiende-eeuwse pachtbrieven voor grasland in Vladslo 413-417
Marc Carlier Joodse aanwezigheid in Brugge en Oostende in de negentiende eeuw 418-439
Jean Luc Meulemeester Over het inslapen van Maria en de tentoonstelling Oog in oog met de dood in het Brugse Sint-Janshospitaal 440-453
Jan Van Acker Een veenwinning in Veurne-Bewesterpoort, 1776-1782 454-460
Luc Devliegher Zerkel (Sercus) en Guido Gezelle 461-465
Peter De Baets Spindeler: een West-Vlaamse familie van militairen uit de zeventiende eeuw 466-479
Jan De Mey De Nieuwen Nederlandschen notaris dictionnaris van notaris Jan-Baptist Meersseman te Ieper (1830) 480-492
Frans Debrabandere Hoe spreken we onze familienamen uit? 493-495

Mengelmaren
Over uilen en vleermuizen (LV) 439. – Rabattenbossen (Marc Dewilde) 496-498. – Kruisrelieken van Dordrecht tot Brugge (Jan Van Acker) 498-499. – Over Oostends burgemeester Thomas Blake jr (1758-1828) (Koenraad Vandenbussche)  499-501. – Geschiedenis van Wevelgem: het wachten waard (Jan Van Acker) 501-502. – Dialectstudie in Vlaanderen en Nederland (Marc Dewilde) 503-504.

Beantwoorde vragen
Viermaal twintig (Koenraad Vandenbussche) 465.   

Boekbesprekingen
Johan Boussauw, Uilen en vleermuizen: een natuurhistorie (LV) 439. – Thomas Van Driessche, Rabattenbossen in Vlaanderen: een verkennend onderzoek (Marc Dewilde) 496-498. – Thomas Van Driessche, De traditionele graslandbevloeiing in Vlaanderen (Marc Dewilde) 496-498. – Frank Becuwe, Vincent Debonne & Pol Vanneste, TOOVERWERK: de wederopbouw van hoeves in de Verwoeste Gewesten van West-Vlaanderen (Marc Dewilde) 496-498. – Eric Colenbier, Kruisrelieken in Dordrecht, Middelburg & het Brugse (1420-2020) (Jan Van Acker) 498-499. – Jules Vervenne, Lieven Vervenne en Ludo Vanhove, De geschiedenis van Wevelgem: twintig eeuwen Wevelgem vanaf het ontstaan tot 1976 (Jan Van Acker) 501-502. – Veronique De Tier, Marjo Van Koppen, Miet Ooms, Jos Swanenberg en Gunther De Vogelaer, Wie spreekt wat waar: regionale taal in Nederland en Vlaanderen (Marc Dewilde) 502-503. – Veronique De Tier, Ann-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe en Johan De Caluwe, Atlas van het dialect in Vlaanderen (Marc Dewilde) 503-504.

In memoriam
NoĆ«lla Kesteloot (B.) 417. – Dirk Callewaert (Ludo Vandamme) 492.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 503-504
Stormkluiver. – Swynebackege.- Tijdwol. – Trapzoutvat. – Weerborstel.

Vraagwinkel 507
Afschaffing van eremijten. – Alzoo plouch ende eeghde ghaedt. – Jozef Heugle. – Ghekieres in Montana. – Brugse voetbal in 1519.

Inhoud van deze jaargang, blok en colofon 508-512