Jaargang 122 (2022), aflevering 3

Dirk Van Lierde Torhoutenaar Charles Moke, pionier van de koffieteelt in Brazilië, deel 1 257-275
Karel Platteau Streuvels en de dichters in Biekorf 276-283
Peter De Baets Het natuurhistorisch kabinet van Paret te Sas-Slijkens (1818-1859) 284-293
Marc Carlier Karel Willem Kronenberger (1807-1866), een Hollandse talenknobbel aan het Brugse atheneum 294-308
Luc Devliegher Het Lam Gods te kijk 309-318
Jan Van Acker De gewone inkomsten van de Veurnse hoogbaljus in 1510 319-325
Filips Benoit Kunstschilder Denis Calvart (ca. 1540-1619) 326-331
Frans Debrabandere West-Vlaams verlaan: een woord dat Van Dale nog steeds niet verstaat 332-333
Koenraad Vandenbussche Het opstellen van een omloper in de watering van Kamerling Ambacht (1467) 334-338
Johan R. Boelaert De Brugse chirurgijn die het volle vertrouwen genoot van Margaretha van Oostenrijk 339-344
Patrick Arnou Een wonderbaarlijke genezing te Beernem in 1894 345-350
Jean Luc Meulemeester Een nieuw schilderij in het oeuvre van de Bruggeling Paul de Cock 351-358
Gaston Demarée De sware en groote aertbeving van 4 april 1640 359-367
Ronald Van Belle De grafzerk van Liisbette van der Bie[st?] († 1481) in de Sint-Amanduskerk in Ingelmunster 368-372

Mengelmaren
Vieren in Damme (LV) 325. – Met de duuv’n in de stoppels (Filip Vandevyvere) 375-376. – In vitris in Roeselare (LV) 376. – 17de-eeuwse perkamentrollen (Koenraad Vandenbussche) 377. – Langs Vlaamse wegen (LV) 377-378. – Het portret van Auguste Wieland (1756-1833) door kunstschilder Emile Bulcke (1875-1963) (Willy Dezutter) 378-380. – Brugse boekbanden in Tallinn (LV) 380.

Beantwoorde vragen
De familienaam Fimbrij (Koenraad Vandenbussche, m.m.v. Ronny Debbaut en Pol Declercq) 373-375.

Boekbesprekingen
Johan Strobbe (curator) & Peter Malisse (red.), In Vitris: glasramen uit de Nederlanden – collectie
Joost Caen (LV) 376. – Dirk Callewaert, Langs de Maalse Steenweg & Langs de Moerkerkse
Steenweg en zijstraten (LV) 377-378. – Liia Ribane, Tallinner Bucheinbände zu Beginn der frühen
Neuzeit (LV) 380.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 381-382
Spigelje. – Stackytsen. – Stapel. – Stinken als een prye. – Stroowisp.

Vraagwinkel 383-384
Joannes Tourout. – Roofdag. – De Blinde Ezelstraat. – De Slype Find. – Groote croppen. – Viermaal
twintig. – Ridderslag. – Zeeschepen in de Verse Vaart. – Gescheiden badstoven.