Jaargang 117 (2017) aflevering 3

Peter De Baets Het Ieperse graf van Yolande van Bourgondië (1280) 257-271
Lucien Van Acker Engelse zaaigranen in West-Vlaanderen 272-275
John Aspeslagh Het Oostendse activisme in het archief van de Raad van Vlaanderen 276-303
Ludo Vandamme Pieter Mouscron en de vogelwereld in de Meetkerkse Moeren in de 16de eeuw 304-311
Noël Geirnaert Suster Catheline († 1468): een Engelse adellijke kluizenares bij de Jeruzalemkapel in Brugge 312-314
Marc Carlier Het spel zit op de wagen: onbekend rederijkerstoneel in de heerlijkheid Erkegem (1789) 315-324
Johan Deckers Charles De Witte (1800-1870): van Brugse brouwerszoon tot Belgisch ambassadeur in Nieuw-Zeeland 325-338
Peter De Baets Over Italianen en Savoyards in de 18de en 19de eeuw (5) 339-343
Lori van Biervliet Richard Vincent Sutton, frontsoldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog 344-349
Julien Vermeulen Mogt ik van uwe goedheid eenen dicht verwachten: Gezelles constructie van een plattelandsidentiteit 350-360
Willy Dezutter Merkwaardige begrafenisstoeten in Brugge tijdens de 18de eeuw 361-367
Noël Geirnaert In memoriam Dom Amselm Hoste O.S.B. (1930-2017) 368-370

Mengelmaren 
Manoir van Steelandt, Loppem 1336 (A.D.) 324. – Hoe belangrijk was Brugge in 1803? (L.V.A.) 338. – Boekbinder Ludovicus Bloc (LV) 360. – Een postume executie in Koekelare (1532) (Koenraad Vandenbussche) 367. – Naar Drie Koningen in Keulen in 1527 (LV) 371. – Verbannen naar Cyprus (LV) 371. – Een ongelukkig Nieuwjaar toegewenst! (Marc Carlier) 372-374. – Doopvonten als getuigen van de Beeldenstorm (1566) in Steenwerck en Erquinghem-Lys (Jean-Louis Decherf) 377. – Een melaatsenhuis in Male (1565) (Ludo Vandamme) 378. – Het grafelijk slot van Male (LV)
379. – Marcus Gheeraerts op een dorpsfeest in Engeland (1571) (LV) 380.

Boekbesprekingen
Jo Berten (e.a.), Het grafelijk slot van Male (LV) 379. – Lucas d’Heere, Tableau poetique, ed. Frederica van Dam en Werner Waterschoot (LV) 380.

In memoriam
Dom Anselm Hoste (1930-2017) (Noël Geirnaert) 368-370, (Alfons Dewitte) 370. – Marc Van Hoonacker (1937-2017) (Noël Geirnaert) 374. – Willy Minne (1936-2017) (B.) 375. – Franz Denys (1929-2017) (Lucien Van Acker) 376.

Beantwoorde vragen
Semois (André Strubbe) 275. – Dertig nachten (Frans Debrabandere) 303.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen 381-382 (Peter De Baets en Jan Van Acker)
Inlandt. – Kleinachtigheid. -Klink. – Krijgelachtigheid. – Laghenoot. – Lyf noch let. – Misdagwerk. – Morlioen.

Vraagwinkel 383-384
Spoorlijn op Kaap de Goed Hoop (1875). – Sociëteit van kraaihaantjes. – Uurwerkmaker van Bambeke. – Gehuwde priesters tijdens en na de Franse Revolutietijd. – Bidden tijdens de bevalling. – Moordkruisen. – Boudewijn Simon van der Mandere. – Kasteel van de Franse koning te Brugge. – Beert, eigenaar van Cirque Fernando te Parijs. – Taptoe. – De Cortavilla.