Jaargang 117 (2017) aflevering 2

Jan Van Acker Belastingsvrijstelling te Coudenburg in Eggewaartskapelle, 1514-1515 129-137
Willy Dezutter Het palingtrekken als volksvermaak van de 17de tot de 19de eeuw 138-154
Lucien Van Acker De familie Neut in de wereld van pers en pamflet 155-159
Koenraad Vandenbussche Een lutherse kern in Klemskerke in 1530 160-166
Ronald Van Belle De grafzerk van Jakemijne Baselis en van een onbekende begijn in het begijnhof De Wijngaard te Brugge 167-174
Marc Carlier Vier hypothesen over de grafschriftenverzameling de Hooghe/van Larebeke (1789) 175-199
Gaston R. Demarée Een alderschrikkelickste wyn-tempeest: de storm van 9 november 1800 200-214
Filip Bastiaen Poekenaar Aloys Walgrave (1844-1908) en zijn “Jantje van Pouke” 215-235
Lucien Van Acker West-Vlaamse paspoorten voor Spanje in de Franse Tijd 236-238
Peter De Baets Over Italianen en Savoyards in de 18de en 19de eeuw (4) 239-24

Mengelmaren
Pastoors van Cadzand en Lapscheure weigeren sacramenten (1533) (Koenraad Vandenbussche) 137. – Penoefening (J.V.A. ) 174. – Bezemmaker uit Klerken in 1477 (L.V.A) 244. – Ieper-Komen (LV) 244-245. – Gezellianen ontcijferen 400 brieven (B.) 246-247. – Omtrent het versje “De Garre van Cornee” (Guido Demerre) 247. – Waar haalden onze metsers en timmerlieden in 1811 hun grondstoffen vandaan? (L.V.A.) 248. – Straatnamen in Brugge (LV) 249. – Rijmsnoer: twaalf dichteressen om en om Gezelle (Els Depuydt) 251. – ‘t Manneke uit de Mane (B.) 252. – Pastoor van Sijsele weigert doopsel (1537) (Koenraad Vandenbussche) 252.

Boekbesprekingen
Lieven Stubbe, Van tragedie tot trekpleister: het verhaal van de oude vaart (LV) 244-245. – Chris Weymeis, Brugge: van Academiestraat tot Zwijnstraat (LV) 249. – Patrick Lateur, Rijmsnoer (Els Depuydt 251.

Beantwoorde vragen
Ieper en Ieperen (Frans Debrabandere) 199. – De Oostendse Kommandantur (John Aspeslagh) 214.- De zes weken van huwelijk en rouwdracht (L.V.A.) 250. – Boigneberg (Frans Debrabandere) 250. – Boekhandelaar De Bal uit Roeselare (L.V.A.) 252.

Kleine verscheidenhuis uit Vlaamse bronnen 253-254 (Peter De Baets en Jan Van Acker)
Appel. – Barakkeren. – Batterie. – Beconterpanden. – Bestaansel. – Blouwen. – Hoofdkoorts. – Imbaer.

Vraagwinkel 255-256
Dertien maanden. – De witloofteelt in West-Vlaanderen. – Ierse pastoors in Vlaanderen. – Uitvinder De Weerdt van Oedelem. – Dertig nachten. – Semois. – Vlaams metselverband in Engeland. -Vastenboekjes. – Auteur E. Verhille. – Collen. – Voorspraak in het vagevuur.