Jaargang 115 (2015) aflevering 3

Karel Platteau Het Biekorf-schriftje: op zoek naar de eerste generatie abonnees van Biekorf 257-274
Lucien Van Acker Roeselaarse zwaarddansers in 1779 277-281
Hendrik Callewier Over Brughsche cruypers en ghestropte verraers: een anti-Frans spotlied uit de Spaanse successieoorlog 282-285
Luc Van Eeckhoudt De zilveren ex-voto’s in de Visserskerk te Oostende 286-296
Lori van Biervliet Frederik De Held (1799-1881 en de redemptoristenstichtingen in Brugge 297-316
Frans Debrabandere Het West-Vlaams woord fijntig 317-321
Robert Boterberge Het Oostendse verzoek van 1706 tot statuut van ‘vrijhaven’ door Brugge radicaal verworpen 322-324
Koen Rotsaert Gekleed van de kapelle: zielzorg voor armen in het 19de-eeuwse Brugge 325-328
Dirk Geirnaert Eduard de Dene in Groningen 329-332
Roger Witdouck Meester Wouter Tanghe en zijn kinderen: een priester-ondernemer in Kortrijk, 1460-1488 333-335
Walter Giraldo Den troost der armen: een Brugse druk met volkse remedies uit de 18de eeuw 336-341
Luc Goeminne Steecstaart en helmroder: twee Vlaamse uitvindingen van de 12de eeuw 342-344
Matthias Lefebvre De Vlaamse dialectbenamingen voor de onderwijzer en de onderwijzeres 345-350
Jan D’hondt De garnizoensbijbel van de Brugse predikant Robert van Altena, 1817-1830 351-356
Romain J. van de Maele Brieven van Maurits Sabbe aan Alfons de Cock over volkskunde en literatuur 357-367

 

Mengelmaren
Guido Gezellewandeling op de stadsapp Xplore Bruges (Els Depuydt) 281. – Vluchteling uit Griekenland anno 1463 (Pieter Donche) 328. – Karel Deceuninck, een vergeten en verdienstelijke West-Vlaming (Lucien Van Acker) 341. – De Collectie van Jan Broes (B.) 344. – Spintmate (LVA) 367. – Bij een nieuwe editie van het Gruuthusehandschrift (A.D.) 368. – Vives op de vlucht voor de zwetende ziekte (1529) (Ludo Vandamme) 371.- 90 jaar Ruusbroecgenootschap (Ludo Vandamme) 372. – Archieven documenteren de Hollandse Tijd (1815-1830) (Ludo Vandamme) 376-377.  – Het testament van Jan Gerson (Yerson), 24 juli 1400 (A.D.) 377-378. – Voor en na het Laatste Oordeel (Luc Devliegher) 378-380.

Beantwoorde vragen
Carel van Mander II (F.D.)316.

boekbesprekingen
J. Broes, De Collectie: letters, tekens, symbolen (B.) 344. – G. Tournoy en M. Mund-Dopchie, La correspondance de Guillaume Budé et Juan Luis Vives (Ludo Vandamme) 371. – A. den Hollander en E. Van Looveren, Het Ruusbroecgenootschap: 90 jaar hoeder van spiritueel erfgoed (Ludo Vandamme) 372. – J. D’hondt, R. Opsommer en Marc Therry, Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in West-Vlaamse archiefdocumenten (Ludo Vandamme) 376-377. – D.J. De Vries, Met het oog op het Laatste Oordeel (Luc Devliegher) 378-380.

In memoriam
Ada Deprez ( 1928-2015) (Marc Carlier) 369-370. – Walter Giraldo (1926-2015) (Dirk Michiels) 373-374. – Robrecht Lievens (1924-2015) (Dirk Geirnaert & Ludo Vandamme)374 -375.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker)    381-382
Faais. – Fasse. – Gorseme. – Haentjeswijn. – Klinkklank. – Koolkapperij. – Paeschboom.

Vraagwinkel   383-384
Verplichte soldatendienst. – Generaaloverste van de Trinitariërs. – Chiffon de Bruges. – De Poekewegel. – Opschriften op huizen. – Duitse schapers. – Een boek over boekhouden. – Een kanaal dat nooit werd gegraven? – Bagynken. – Pettenoom. – Franse spraakkunst van P.J. De Bal.