Jaargang 114 (2014) aflevering 4

Robert Boterberge Brugse kooplieden-reders door kaperij getroffen (1652-1709) 385-403
Ronald Van Belle Een der oudste vermeldingen van Meetkerke 404-405
Brend Vantournhout Een conflict tussen pastoor en dismeesters in Zandvoorde tijdens de 18de eeuw 406-408
Walter Giraldo Mirakelverhalen omtrent Sint-Winnok: Wormhout en Sint-Winnoksbergen
tijdens de elfde en twaalfde eeuw
409-415
Lucien Van Acker Ieper viert onze aanhechting bij Frankrijk (1797) 416-419
Alban Vervenne Rampjaren te Hulste en omgeving in de eerste helft van de 17de eeuw 420-421
Matthias Lefebvre Volkse kinderliedjes in Wervik tussen 1930-1944 (4) 422-427
Marc Carlier Hardloper Moritz Rummel eind 1827 op doortocht in Brugge 428-433
John van Schaik De wederdoper Jan van Brugge alias David Joris 434-436
Guido Rappé De Inventaris van het Varend Erfgoed van Vlaanderen, inzonderheid West-Vlaanderen 437-441
Marc Carlier “Uitgalming” in Waregem 442-444
Frank Teirlinck August De Boeck (1865-1937). Een Brabants componist en zijn relatie met West-Vlaanderen 446-474
Andries Van den Abeele François-Auguste Mouzon en zijn oud-leerlingen 475-484
Jan De Mey Verkopen ten uytgaan vande bernende kersse 485-488

Mengelmaren
Missalen verdestrueerd (L.V.) 408. – Biekorf in de prijzen (B) 427-428. – Perkament recycleren (L.V.) 441. – Gezellestudiedag: de 19de-eeuwse katholieke kerk, een strijdende kerk (Els Depuydt) 489-490. – Nog de paardenpaternoster (André Vandewalle) 491. –  Een devotiesteen uit de Sint-Martinuskerk te Steene, 1725 (Frans-Vlaanderen) (L.D.) 492. –  Een Carolus De Visch-boekje uit de bibliotheken van de Kortrijkzanen J. Goethals-Vercruysse en V.L. Donche SJ (Guido Hendrix) 494-495. – Van “Unterstand” tot “onderstand” (L.D.) 496. – Ondergrondse getuige in Oedelem (Elien De Meyere) 497-498. – Betania in Brugge, 1460 (Alfons Dewitte) 498-499. – De West-Vlaamse windmolens in 2014 (Christian Devyt) 501-503.

Beantwoorde vragen
Sente Bryen (F.D.) 421. – De Middelkerke (F.D.) 419. – Hardloper Moritz Rummel eind 827 op doortocht in Brugge (Marc Carlier) 428-433. – Hardloper Moritz Rummel (Peter De Baets) 433.- De wederdoper Jan van Brugge alias David Joris (John van Schaik) 434-436. – Uitgalming in Waregem (Marc Carlier, Frans De Brabandere, Bernard De Lange) 442-445. – Rouwvaantjes (Michel Vernimme) 470. –  De Katholieke Jonge Wacht (Guido Demerre) 499.

In memoriam
Marcel De Blieck (Ludo Vandamme) 500. – Michel Baelde (Ludo Vandamme) 500-501.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker)          504-505
Fol renchier. – Hondsvel. – Keulens. – Koolstok. – Pilserie. – Pokhout. – Rideglavie

Vraagwinkel     506-507
Het opwegen van kinderen. – Vlaamse vlasboeren in Bretagne en Ierland in de 19de eeuw. – Steen dragen. – Grafschrift in meerdere grafstenen. – Sint-Winnok in West-Vlaanderen. – Spellegeld. – Nicolaas le Pot, schilder en beeldsnijder. – Peterschap voor nieuwe pastoor. – Het vermeende overlijden van Karel V. – De brandprocessie van Diksmuide