Jaargang 112 (2012) aflevering 4

Wilfried Beele

Over de etymologie van pipegale

337-345

Koenraad Vandenbussche

Binnenschippers op de Moerdijk- en Bourgognevaart (17de-20ste eeuw)

346-379

Willy Dezutter

Poer en zaed. Het assortiment van de kruidenierswinkel in de 19de eeuw

380-383

Andre Vandewalle 

Schuddeveestraatje: ook in Brugge

384-386

Frans Debrabandere Liegen. Zegswijzen in de volkstaal 387-388

Luc Devliegher

Enkele nota’s over ‘Vlaamse’ grafzerken uit de 14de eeuw

389-397

Ronald Van Belle

De productie van Doornikse gegraveerde grafzerken, 12de-16de eeuw

398-403

Stefan Huygebaert

De Rumbeekse kruisweg als kunstmuseum. (Kunst-)historische wortels van Louis Beyaerts Gotische kruisweg in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke

404-414

Dirk  Callewaert 

Pant steken en halmen: ‘sprekende handelingen’ in de rechtssymboliek

415-418

Wilfried Pauwels 

Daniël De Haene (1830-1912), burgemeester van Veurne

419-429

Peter De Baets

André Vanderheyde, scheepsmakelaar te Lorient (1756-1765)

430-432

Luc Goeminne

De tassing in Vlaanderen

433-434