Jaargang 111 (2011) aflevering 4

Luc Dequeker

Het Lam Gods en het Duizendjarige Rijk

385-404

Johan Oosterman

O wonderlic werk! Een onbekend handschrift met werk van Atnhonis de Roovere en de nabijheid van de vijftiende eeuw

 405-412

Luc Devliegher

Van Oudenburg naar Aardenburg via Brugge

413-418

Bart Demuynck

175 jaar doven-en blindeninstituut in West-Vlaanderen 419-437

Karel De Clerck

Professorale klachten vroeger en nu 438-441

Luc Devliegher

Pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden

442-445

Koen Rotsaert

De prijskamp Vlaemsche Tael in 1852

446-450

Romain John van de Maele

Ieper, De Panne en “het levende Brugge”. Na-oorlogse reisimpressies (1918-1919) van de Deense journalist Kai Friis-Møller

451-462

Peter De Baets

Een “Oostendenaar” in Texas (1818)

463-468

Jan Delfosse

Clemente de Castillo, het beleg van Sluis en de bomen van Moerkerke (1578-1609)

469-476

Danny Everaert

Waldack, seksueel delinquent, soldaat voor Oostenrijk in 1783

477-480
Ronald Van Belle Een grafzerk en grafzerkfragmenten bewaard in Loppem 481-485