Jaargang 111 (2011) aflevering 1

Alban Vervenne Het kapittel van Gistel 5-15
Karel De Clerck Jozef Pruûost (1887-1950)   16-26
Koen Rotsaert De Brugse bisschop J.J. Faict en de “cinquentenaire” 27-33
Lucien Van Acker De tien geboden van … de imker 34-37
Jozef Heus Taboe en hypocrisie in Stavele (1875-1877) 38-41
Peter De Baets De graven van Vlaanderen bij de kroning van de koningen van Frankrijk 42-55
Magda Devos & Matthias Lefebvre Gewrongen tussen dotten en krotten: de benamingen voor de haarwrong in de zuidelijk-Nederlandse dialecten 56-71
Luc Devliegher In en rond de Sint-Jacobskerk 72-76
Jean Luc Meulemeester Mgr. Jan-Baptist Malou en de iconografie van de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ 77-88
René De Clercq & Luc Goeminne Een oude windmolenvermelding te Steenwerck in Frans-Vlaanderen (mei 1220) 89-92
Walter Giraldo Kettingbrieven: aanzet tot een corpusck in Frans-Vlaandere 93-97
Danny Everaert De nettenfabriek in Brugge op het einde van de 18de eeuw (mei 1220) 98-102