Jaargang 110 (2010) aflevering 3

Willem de Blecourt

“Zoals de grootmoeders het hun kleinkinderen vertelden”. Witterycks Volksvertelsels in context

257-281

Johan Decavele 

Geen genade voor berouwhebbende anabaptisten in Brugge  in 1567-1568   

282-289

Jan Van Acker

Trouwen in het barrièregarnizoen van Veurne omstreeks 1775

290-309

Magda Devos & Liesbet Triest

Een kluwen van tressen, kepers en slinders: de benamingen voor de haarvlecht inde zuidelijk- Nederlandse dialecten 310-322

Jan D’hondt

Wedden en handeldrijven in het 16de-eeuwse Brugge

323-328

Kurt Priem

De invoering van de retraite in onze gewesten

329-330

Johan Boussauw

Het braken van kikkers en padden

331-336

Jean Luc Meulemeester 

Adolf Duclos en de springaal voor de Blindekensprocessie

337-343

Karel De Clerck

De reactie van Brugse atheneumleraars na de Eerste Wereldoorlog

344-350

Danny Everaert 

Het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in het Brugse mannentuchthuis tijdens de 18de eeuw

351-359

Lucien Van Acker

Gerief van een zilversmid in Roeselare (1777)  

360-362