Fraude bij het vrijkopen van christelijke gevangenen

Vraagwinkel 2024-1

Om christelijke gevangenen in Noord-Afrika vrij te kopen, werden in onze gewesten fondsen verzameld via omhalingen in de kerk. Dit was onder meer het werkterrein van de Trinitariërs. Wel rezen in de achttiende eeuw vragen of het daartoe verzamelde geld goed terecht kwam. Zo polste in 1768 een zekere Antonius Lagorio de pastoor-deken van Halle met de vraag omhalingen te organiseren voor zijn gevangen vader, kapitein ter zee, maritimi capitani. De deken vermoedde fraude. Toen hij meer details vroeg, haakte Lagorio af. Zijn er dergelijke concrete gevallen van fraude ook voor onze streek bekend? (Ludo Vandamme)