Een grafmonument voor Petrus Dathenus

Vraagwinkel 2024-2

Petrus Dathenus, de protestantse predikant afkomstig van Kassel of Poperinge, bracht een groot stuk van zijn leven in ballingschap door. Tijdens zijn laatste jaren verbleef hij in de Hanzestad Elbing in Polen (vandaag: Elblag), waar hij overleed in 1590. Er wordt gezegd dat de bewoners van deze plaats een grafmonument lieten oprichten, un cénataphe, waarop een levensgroot standbeeld werd geplaatst, une statue de grandeur naturelle. Bleef dit monument en standbeeld bewaard? Wat is daar over bekend? (Ludo Vandamme)