De bibliotheek van bisschop Matthias Lambrecht

Vraagwinkel 2024-1

Met zijn D’leven, doot ende lijden der Heyligen (Leuven, 1590) was Matthias Lambrecht (1539-1602), de derde bisschop van Brugge, aan het eind van de zestiende eeuw een van de pioniers van een nieuwe vorm van hagiografie en kerkgeschiedenis. In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel wordt een Chronicon Sancti Bertini (handschrift nr. 3755) bewaard die ooit in het bezit van de bisschop is geweest. Zijn collectie zou na zijn dood verkocht zijn. Is hier meer over geweten en zijn er nog andere handschriften bekend die aan Lambrecht toebehoorden? (Alexander Soetaert)