Bandieten in de volkstaal

Frans Debrabandere

Jg. 124 (2024), afl. 2, p. 228-231

Bandieten en deugnieten: de volkstaal heeft er allerlei variaties voor. Ze worden hier naast elkaar gezet en zo mogelijk etymologisch ontleed.