Jaargang 124 (2024) – Aflevering 1

Artikelen

Koenraad Vandenbussche

Montfrant van Rokegem en het kasteel Ter Heyde in Vladslo op het einde van de vijftiende eeuw

5-30

Peter De Baets

Portretten van een regulier kanunnik uit de Veurnse Sint-Niklaasabdij

31-36

Jean Luc Meulemeester

Een modieuze paramentententoonstelling in Utrecht

37-43

Lieven Denewet

West-Vlaamse molens en molenaars in 2022-2023

47-55

Brecht Fevery

Beenhouwerstaal uit de poederpapiertjes van Karel De Wolf

56-69

Filips Benoit

Het familiale netwerk van de familie Callewaert. Sociale mobiliteit vanuit de Kortrijkse regio in de vijftiende en zestiende eeuw

70-99

Johan R. Boelaert

Joris Fisco, geneesheer en weldoener (1777-1813)

100-105

Frans Debrabandere

‘k En gesmake ’t verschil niet. Het voorvoegsel ge- niet alleen deel van het voltooid deelwoord

109-113

Mengelmaren

Humanisme in de Franse Nederlanden (Alexander Soetaert) 114. – Brugse steun voor de slachtoffers van de watersnoodramp in de winter van 1928-1929 (Jan D’hondt) 115-116. – Engelse katholieken en hun klooster in de zeventiende en achttiende eeuw (Alexander Soetaert) 117-119. – Brugse boekhandel Clouwet, 1728 (LV) 119. – Een opstoot van mentagra in Wingene (1844) (Koendraad Vandenbussche) 120. – Toneelspel en belachelicke exercitie (1774) (Koenraad Vandenbussche) 120-121. – Liber amicorum Heidi Deneweth (Ludo Vandamme) 121.

Beantwoorde vragen

Zeicht (Frans Debrabandere) 113, (KV) 115. – Rude beesten (Laurent Inghelbrecht) 119. – Maerlantfragment (Noël Geirnaert) 119. – Otto Grootduyme van Diksmuide (Koenraad Vandenbussche) 122.

Boekbesprekingen

Laurence Baudoux-Rousseau & Charles Giry-Deloison (red.), L’humanisme dans les anciens Pays-Bas (Alexander Soetaert) 114. – Liesbeth Corens, Confessional Mobility and English Catholics in Counter-Reformation Europe (Alexander Soetaert) 117-119. – James E. Kelly, English Convents in Catholic Europe (Alexander Soetaert) 117-119. -Matthijs Degraeve, Ward Leloup en Wouter Ryckbosch, Vastgoed laat je nooit los: liber amicorum Heidi Deneweth (Ludo Vandamme) 121.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Doorsteek. – Fusteinier. – Te gode gaen. – Hiberneren. – Hocquetoen. – Kleine pokken. – Laadfles. (Peter De Baets en Jan Van Acker) 123-124

Vraagwinkel

Pierke Pacxstraet. – Klokgieter Messelijn. – Brugse historieschilders. – De bibliotheek van bisschop Matthias Lambrecht. – Beeldhouwer Jan Aerts. – Jan Diercoopstraat in Brugge. – Odewye als meisjesnaam. – Fraude bij het vrijkopen van christelijke gevangenen. – Convent “Ter Lelye”. – Harro Harrin gin Brugge. – Justus Junius in Kings Lynn. – Steendrukker Louis Doornaert. – L.N. uit Beselare?