Jaargang 122 (2022) – Aflevering 2

Artikelen

Guido vanden Berghe

Het verblijf van Simon Stevin in het Poolse Krakau

129-150

Hoewel Stevin in zijn nagelaten manuscripten naar een verblijf in Krakau in Polen verwezen heeft, kon dit bezoek pas recent hard gemaakt en geduid worden, o.m. op basis van indirecte verwijzingen naar ‘monsters’ die Stevin er gezien had in de Wawelburcht te Krakau. De auteur suggereert dat Stevin dit bezoek bracht n.a.v. een transport van wandtapijten naar die burcht omstreeks 1572-1575.

Johan Deckers

Brugse zeelieden op Zeeuwse slavenschepen in de 18de eeuw

151-162

De Middelburgsche Commercie Compagnie (°1720) rustte schepen uit die binnen de zgn. driehoekshandel zwarte Afrikanen als slaven over de oceaan vervoerden. De Bruggelingen die tot eind de 18de eeuw deel uitmaakten van de bemanning, worden behandeld.

Koenraad Vandenbussche

Auguste Wieland (1756-1833): van internationaal handelaar in Oostende via modelboer in Westkerke tot districtscommissaris van Oostende

163-199

Biografie en loopbaan van deze handelaar, afkomstig uit Zwitserland, die in de Franse en de Nederlandse periodes diverse politieke en handelsfuncties uitoefende in Oostende en Westkerke, en in die laatste gemeente op zijn hoeven merkwaardige landbouwverbeteringen bedacht en uitvoerde.

Els Depuydt

Journalist Guido Gezelle en de brochure Ul:Spegel

200-210

Van de pamflettaire publicatie Ul:Spegel is recent het eerste exemplaar uit 1868 aangetroffen. Hoewel het geen lang leven beschoren was (slechts 2 nummers), maakt de auteur duidelijk hoe Gezelle hier de hand in had, al bevatte het teksten van anderen, en hoe Uilenspiegel al vroeg ingezet werd voor de katholiek ideologische zaak. De publicatie volgde het voorbeeld van een Franse republikeinse uitgever (gedrukt in Brugge-Brussel).

Lucien Van Acker

Stoelen en/of banken in de kerk

211-216

Het gebruik van kerkstoelen en zittens (van dis- of kerkbestuurders e.d.) einde de 18de eeuw wordt toegelicht, o.m. op basis van kerkrekeningen.

Lori Van Biervliet

Eliza Constable besmet en gered in Brugge in 1833

217-219

Over het bezoek van William Constable (1783-1861) aan zijn nicht, onderwijzeres Eliza Constable, in Brugge.

Karel Platteau

Wie importeerde guano in Vlaanderen?

220-228

Overzicht van de import en handel van Zuid-Amerikaanse guano (gedroogde vogelexcrementen) ter bemesting in de 19de eeuw tot na 1920.

Jean Van Cleven

Een koninklijke vaas voor de Gezellebloem

229-234

Het betreft een vaas van de hand van Ernest Verstraete met het vers Mijn hert is als blomgewas van Gezelle in gegraveerd, gemaakt naar aanleiding van de Gezellefeesten van 1930.

Frans Debrabandere

West-Vlaamse sletten

235-238

Dirk Geirnaert

De groote blaffe van Wondeghem: een titel uit de fictieve boekenlijst van Eduard de Dene verklaard

239-241

Het woord blaffe gaat in deze titel volgens de auteur niet terug op blaffer (snoever) maar op barlaffe (litteken).

Mengelmaren

De brouwers van Menen (Lucien Van Acker) 242-243. – Een onbekend Sint-Godelieveschrijn (Jean Luc Meulemeester) 243-245. – De Gilde van Romainen en een zoek geraakt stuk wandtapijt tijdens het Calvinistisch Bewind in Brugge (Jan D’hondt) 245-246. – Een anachronisme uit het midden van de 17de eeuw? Rekeningen van parochiale ommestelling geschreven op perkamentrollen (Pieter Donche) 246-247. – Een inhalige pastoor in Bovekerke (1538) (Koenraad Vandenbussche) 252.

Beantwoorde vragen

Stoelen en/of banken in de kerk (Lucien Van Acker) 211-216. – Thecla (Brecht Fevery) 242. – Guano in West-Vlaanderen (Karel Platteau) 220-228, (Ronald Van Belle) 251. – Chirurgijn Jacobus Primelius (Peter De Baets en Ronny Debbaut) 249-250.

In memoriam

Daniël Lambrecht (Lucien Van Acker) 248-249

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Rieker. – Rioter. – Scherpen. – Schietloof. – Schoudketel. – Serpelier. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 253-254

Vraagwinkel

Pottenbakkerijen in Wervik. – Afspanning voor honden. – De tekenaar J (?) Cornelis en Idesbald van der Gracht. – Soetermont. – Lopersmaandag in Deerlijk. – Francois Cousart. – Valkebellen. – Dienen voor de beesten in Halle. – De familienaam Fimbrij. – Hij is van Sint-Thomasvolk. – Solade ende schoone vrouwe, 255-256