Jaargang 122 (2022) – Aflevering 1

Artikelen

Dirk Callewaert

Het enige votiefschilderij van Sint-Godelieve in Brugge en de scrofula-epidemie (1652)

5-12

Een halve eeuw geleden publiceerde D. Callewaert al over het genezingsmirakelen van Joanna de Labye. Naar aanleiding daarvan is recent een votiefschilderij hierover teruggekeerd naar de site van het Sint-Godelieveklooster in Brugge.

Daniel De Clerck

De Belisarius van Franciscus Kinsoen

13-24

Na de val van Napoleon moest de Brugse portretschilder Kinsoen zich omvormen tot historieschilder. Hij schilderde toen een doek met als thema het tragische lot van de Romeinse veldheer Belisarius. Zijn beoefening van het grand genre lokte tegenstrijdige reacties uit, en uiteindelijk schonk hij het doek aan de Brugse Academie; het berust thans in het Groeningemuseum.

Filips Benoit

Lieven de Calvart (ca. 1535-1597), raadsman van prins Willem van Oranje, een vergeten diplomaat

25-50

Deze telg van een familie die vooral in het Waregemse actief was, werd in de 1570’er jaren griffier van de Raad van Brabant en regelmatig gezant in dienst van Willem van Oranje. Zijn diplomatiek en persoonlijk wedervaren wordt gereconstrueerd.

Jan Van Acker

Abt Hautscilt en de offergaven voor Sint-Victor in Proven

51-55

Een dading voor de Raad van Vlaanderen bevestigt dat Proven al in de 14de eeuw een verering voor de H. Victor kende in de parochiekerk, die aan deze heilige gewijd was. De Brugse Eekhoutabdij, die het patronaat bezat, probeerde tevergeefs de offergaven te verkrijgen.

Emiel Vandewalle

Pottenbakkers in Brugge. Een verhaal verteld vanuit de archeologie

56-70

Op basis van archeologische vondsten en historische teksten worden de pottenbakkersactiviteiten te Brugge vanaf de 12de eeuw tot in de 20ste eeuw belicht, inzake de productie, de soorten keramiek, de versieringen e.d.m.

Gilbert Tournoy

De gereformeerde predikant uit Ieper Jeremias Bastingius (1551-1595) en zijn Album amicorum

71-82

Op een los blad papier bedachten Geneefse kerkleiders Jeremias Bastingius met vrome spreuken uit de Bijbel of naar een kerkvader. Met zes inscripties die toegelicht worden, is dit slechts een deeltje van het oorspronkelijke album. Gepreciseerd wordt dat Bastingius leefde van 1551 tot 1595 en promoveerde in 1576.

Frans Debrabandere

Het achterwerk

83-85

Brecht Fevery

Apothekerstaal uit de poederpapiertjes van Karel De Wolf

86-96

Koenraad Vandenbussche

Peter de Grote en West-Vlaanderen (1717)

97-99

Johan R. Boelaert & Hendrik Callewier

Brugse kapelaans met lepra in 1421

100-105

Twee gevallen van besmetting met lepra of verdenking van melaatsheid, vormen de aanzet tot een globale benadering over hoe Brugse geestelijken en het Sint-Donaaskapittel in het bijzonder hiermee omging.

John Aspeslagh

Oostende op zoek naar een locatie voor het monument van Leopold II

106-112

Het monument voor Leopold II, bedoeld voor het Eeuwfeest van 1930, werd na politiek gekissebis over de beste locatie pas een jaar later ingehuldigd. Het monument op zich riep (toen) echter geen weerstand op.

Mengelmaren

Het  Gesproken  Corpus  van  de  zuidelijk-Nederlandse  dialecten  (B.)  70.  –  Over  vilonije  bij  Westkerkse schuttersgilde (1628) (Koenraad Vandenbussche) 113-114 – Dorpsbrouwerijen in Vlaanderen (Marc Dewilde) 114-115. – Een graduale voor het Engels Klooster te Brugge in de 18de eeuw (LV) 116. – Jezuïetenliteratuur uit Brugge (LV) 117-118. – West-Vlaanderen in de Romeinse tijd (Marc Dewilde) 118-121. – Brugse straatnamen (LV) 122. – Nog schuren aan de kust (Luc Devliegher) 123-124.

Vraagwinkel

Lucien Aëben (Geert Puype) 12. – Thecla (Frans Debrabandere) 55. – Stro in de kerk (Frans Debrabandere) 82. – De Pelgrim en Cyriel Verschaeve (Guido Demerre) 82. – Geschiedenis van anesthesie (Noël Geirnaert) 118.

Boekbesprekingen

Frank  Becuwe,  Van  De  Snoek  en  consorten:  de  dorpsbrouwerij  in  Vlaanderen,  ca.  1750  –  ca.  1950 (Marc Dewilde)  114-115.  –  Philippe  Despriet,  Zuid-West-Vlaanderen  in  de  Romeinse  tijd,  van Mandel tot Schelde en van Wervik tot Kruishoutem (Marc Dewilde) 118-121. – Frans Debrabandere, ‘De Brugse straatnamen’, in: Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, 93 (2021) (LV) 122.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Oude kwenezondag. – Overdoen. – Plekking. – Polderzaad. – Prottekal. (Peter De Baets en Jan Van Acker) 125-126