Jaargang 121 (2021) – Aflevering 4

Artikelen

Ronny Debbaut

Het bewogen leven van de Sijseelse griffier Egidius vander Elstrate (1642-1703|05)

385-420

Het leven en werk van een ‘geslepen jurist, fraudeur, opschepper, ruziemaker, fantast’, griffier van Sijsele, die in de gevangenis belandde, in eer hersteld en dan weer verbannen werd, en uiteindelijk hoge huwelijksambities niet kon waarmaken.

Erica Hüpscher & Griet Lambrecht

Laatmiddeleeuwse ambervondsten in de Brugse binnenstad: het productieproces en de specialisatie van de paternostermakers

421-435

Het productieafval van amberbewerkers, met een tussenperiode van een kwart eeuw op twee plaatsen in het Brugse Sint-Annakwartier opgegraven, wordt gecombineerd met historische bronnen over de paternostermakers om het productieproces na te gaan – en dat geldt ook voor aangetroffen git. De studie werpt ook licht op specialisatie en standaardisatie binnen het ambacht.

Pieter Donche

Tarieven van de Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof voor genealogische opzoekingen, 1683-1685

436-442

Op basis van een rekening kan nagegaan worden dat de bekende genealoog Kerchof een uurtarief hanteerde dat zowat 2,5 keer hoger was dan dat van een werkman en dat verplaatsingen voor onderzoek zwaarder aangerekend werden dan bureauwerk.

Ronald Van Belle & Toon De Meester

Het onroerend bezit van de familie van Nieuwenhove in het laatmiddeleeuwse Brugge

443-450

Op basis van het huizenbezit wordt de aanwezigheid van de bekende familie van Nieuwenhove vanaf de 15de eeuw in Brugge nagegaan. O.m. de latere huizen Perez de Malvenda (Wollestraat), Casselberg (Hoogstraat) en het Hof van Pittem (H. Geeststraat) behoorden hiertoe.

Tine De Koninck

Philippus Jennyn, een zeventiende-eeuwse geestelijke en lieddichter van Gheestelycken waeckenden staf (Brugge, 1651)

451-465

De Brugse geestelijke Philippus Jennyn van de Eekhoutabdij publiceerde in 1651 bij Lucas van den Kerchove in opdracht van de stad Brugge en de Raad van Vlaanderen een liedbundel, die past in de contrareformatorische tijdsgeest, met focus op het kerstgebeuren. De auteur gaat o.m. in op de originaliteit van de liederen en de melodieën en suggereert dat de bundel een gelegenheidsdrukwerk is namens de Eekhoutabdij aan de nieuwe Brugse bisschop Karel vanden Bosch.

Jos Monballyu

Valsmunters aan het werk in de stad Brugge in de Franse periode (1796-1813)

466-482

Valsmunterij is steeds als een zwaar misdrijf beschouwd. N.a.v. enkele casussen, vooral een proces uit 1796, wordt nagegaan hoe de Franse overheid hiertegen optrad.

Luc Devliegher

Schuren aan de Vlaamse kust: nawoord (6)

483-496

In deze slotbeschouwing blikt de auteur terug op het ontstaan en de verdere ontwikkeling tijdens de middeleeuwen van de schuur op de boerderij.

Frans Debrabandere

Broodaat

497-498

Over dit middeleeuwse woord voor kostganger en hoe het evolueerde tot de familienaam Broodthaers.

Mengelmaren

Ruzie tussen Gistelse en Leffingse schutters over opperprijs (1473) (Koenraad Vandenbussche) 442. – Brugge voor Napoleon (Yvan Vanden Berghe) 499-501. – De West-Vlaamse windmolens in 2021 (Christian Devyt) 501-502. – De Hollandse Oorlog in Schore, 1673 (Jan Van Acker) 502- 503. – Scheprecht van molenaars (10 oktober 1460) (Koenraad Vandenbussche) 503.

Beantwoorde vragen

Guano in West-Vlaanderen (Géry Capon) 420.

Boekbesprekingen

Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (redactie), Brugge voor Napoleon: een stad onder Frans bewind 1794-1814 (Yvan Vanden Berghe) 499-501.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Lens. – Meltring. – Mortroel. – Natalen. – Oostersche ham. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 504-505

Vraagwinkel

Lucien Aeben. – Op zoek naar middeleeuwse manuscripten. – Den wedtsteen des verstaens. – Geschiedenis van anesthesie. – Waterhorloges. – Thecla. – Tijdschrift De Pelgrim. – Duivenwedloop en flesjes vullen. – Stro in de kerk. – Symbool op kaart. – Beer schieten op vastenavond, 506-507