Jaargang 121 (2021) – Aflevering 3

Artikelen

Koenraad Vandenbussche

Wereldkampioenschap wielrennen voor vrouwen in Oostende (1896-1898)

257-272

Overzicht van de omstandigheden waarin men in Oostende kort voor 1900 wielerwedstrijden organiseerde, een velodroom bouwde en (officieuze) wereldkampioenschappen baanwielrennen voor vrouwen organiseerde.

Jan Van Acker

Een beeldhouwwerk met Duinenabt Jan Teerlinck (1509-1515) vernield door brand in Heule

273-279

Situering van een beeldhouwwerk dat als een van de weinige de Duinenabt voorstelde, maar begin 2021 door brand vernield werd.

Noël Geirnaert

De Gistelse Sint-Godelieveabdij gehalveerd door een pestepidemie, Brugge, 1582

280-284

Situering van de kleine geloofsgemeenschap die Gistel verlaten had voor Brugge ten tijde van het calvinistisch bewind, maar binnen het jaar gehalveerd werd door een epidemie.

Ronald Van Belle

Het verdwenen glasraam van de familie van Nieuwenhove in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge

285-308

Reconstructie en identificatie op basis van de wapenbeschrijvingen van 16de-17de-eeuwse leden van de familie van Nieuwenhove, op basis van 18de-eeuwse beschrijvingen.

Els Depuydt

Gezelle een gedirigeerd journalist? De relatie Guido Gezelle – Antoon Wemaer aan de hand van de briefwisseling

309-334

Antoon Wemaer, vicaris-generaal en directeur van het Brugse Grootseminarie, was een belangrijke figuur in het ultramontaanse Brugge. Uit de periode 1856-1864 zijn thans 54 brieven aan Guido Gezelle bekend, die aantonen dat Wemaer achter de schermen een flinke vinger in de pap had bij Gezelles persactiviteiten in die periode.

Luc Devliegher

Schuren aan de Vlaamse kust (5)

335-355

Dit is het laatste artikel in de reeks over schuren aan de Vlaamse kust. De auteur bespreekt schuren in Sijsele (Meibosweg 2), Houtem (Houtemstraat 35), Reninge (Sint-Corijnstraat 2), Moerkerke (Damse Weg, toenmalig 23), Zuienkerke (Copsweg 4 en Schoeringestraat 4), Nieuwmunster (Brugse Steenweg 2), Lissewege (Uitkerkestraat 4) en Ramskapelle bij Nieuwpoort (Hemmestraat 69).

Frans Debrabandere

Waarom Vlamingen Antoon heten en niet Anton

356-359

Dit is een gevolg van het adapteren van Franse voornamen aan de Vlaamse streektaal. Dat is bijvoorbeeld ook het geval met Zjos, Zjef en Pol.

Peter De Baets

Tsaar Peter de Grote in West-Vlaanderen (1717)

360-362

De tsaar logeerde op 19 april in Oostende, waar hij de versterkingen bezocht en twee ter dood veroordeelde soldaten gratie verleende. De volgende dag trok hij naar Nieuwpoort, waar hij eveneens overnachtte.

Koenraad Vandenbussche

De start van de strijd tegen kraaien in het Brugse Vrije

363-365

Hoewel de nieuwe keure van 1461 al een vergoeding voor kraaienverdelging uitschreef, werd die pas in 1480 toegepast omdat het kopiëren en verspreiden van die nieuwe keure zo lang aansleepte.

Hilde Lobelle-Caluwé

Mireille Madou (1931-2020): een persoonlijke terugblik op leven en werk

366-372

Mireille Madou trad binnen bij de zusters Maricolen in Brugge en werd later assistente aan het Kunsthistorisch Instituut van de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze kostuumgeschiedenis doceerde. Na 1992 legde ze zich toe op de studie van de pelgrimsroute naar Compostella

Mengelmaren

Verbod reigers te doden (1458) (Koenraad Vandenbussche) 359. – Vijfling in Zarren (1400) (Koenraad Vandenbussche) 365. – Een droeve plaeghe onder de hooren beesten (1475) (Koenraad Vandenbussche) 375. – Wereldoorlog I-archeologie nabij De Potyze (B.) 378. – Bakkers sjoemelen met broodgewicht (1619) (Koenraad Vandenbussche) 379. – Voedselhulp voor het afgebrande Gistel (1506) (Koenraad Vandenbussche) 380.

Beantwoorde vragen

Satularifex (Peter De Baets) 279. – Den Berlootschen tijd (Peter De Baets) 375-378.

Guy van Renynghe de Voxvrie (1926-2021) (Noël Geirnaert) 373. – André Vandewalle (1946-2021) (Noël Geirnaert) 374-375.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Korengraan. – Lopende land. – Madrier. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 381-382

Vraagwinkel

Franciscus Delanier. – Sinskenbruid. – Sibelispont. – Romeinse dateringsgebruiken. – Verziedoërs. – Den ordinairen Cruyssebouck – Handelaars in guano. – Begraven in de duinen. – Belasting op schapen, 383-384