Jaargang 121 (2021) – Aflevering 2

Artikelen

Erica Hüpscher & Griet Lambrecht

Laatmiddeleeuwse amberhandel en de Brugse paternostermakers

129-142

Paternosters met amberkralen werden vanaf de 13de-14de eeuw gegeerde religieuze gebruiksgoederen voor de hogere middenklasse. De Duitse Orde monopoliseerde de handel in barnsteen vanuit het Baltische gebied. Omwille van zijn ambachtelijke traditie en zijn faam als handelsknooppunt koos de Duitse Orde Brugge als bewerkingscentrum. Er ontstond in de stad een ambacht van de paternostermakers.

Jan Van Acker

Het kerkkoor van Houtem-Veurne en een vermeende priorij van St.-Niklaas

143-158

Aan de hand van een uitgebreide bronnenstudie wordt weerlegd dat de kerk van Houtem dienst deed voor een priorij van de Veurnse Sint-Niklaasabdij. De abdij had er ook geen proosdij. Voor de bouw van het (blijkbaar grote) koor door de abdij speelde dat dus geen rol, maar de parochie Houtem was draagkrachtig genoeg om de andere koren flink uit te bouwen.

Luc Devliegher

Schuren aan de Vlaamse kust (4)

159-186

In dit vierde artikel van deze reeks over Vlaamse schuren komen gebouwen in Gistel (Zomerloosstraat 43), Jabbeke (Legeweg 19), Uitkerke (Zeebruggelaan 163), Zuienkerke (Vaartstraat 5), Oostkerke (Braambeierhoek 124), Heist (Koudekerkelaan 30), Koolkerke (Gemeneweidestraat 51) en Knokke (Kalfstraat 42 en Kalfhoek 3) aan bod.

John Aspeslagh

Hoe Oostende reageerde op de vernederlandsing van het openbaar leven

187-210

De auteur onderzoekt hoe in de jaren 20 van de 20ste eeuw de taalwet op het gebruik van talen in bestuurszaken in Oostende werd ontvangen. Ook de discussie over het taalgebruik in het onderwijs komt ter sprake.

Patrick Arnou

De Journal de Bruges roept op tot meer cultuuroverschrijdende verdraagzaamheid (1855)

211-213

Deze oproep deed de liberale Brugse krant naar aanleiding van het feit dat tijdens een zitting voor het Hof van Assisen in Gent een Turkse man uit de zaal werd gezet omdat hij zijn hoofddeksel (een fez) niet wilde afzetten.

Jan Huyghe

Abeelen Van Guido Gezelles lyriek naar Willem Vermanderes muziek

214-228

Op zijn CD Confessies ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag plaatste Willem Vermandere ook een muzikale vertaling van Guido Gezelles Abeelen. De auteur vindt het een bijzonder harmonische symbiose en probeert nader in te gaan op diverse aspecten van zowel gedicht als muziek naar inhoud, vorm en beleving.

Frans Debrabandere

Geef maar (van) katoen

229-231

Uitdrukkingen die aan bod komen: katoen geven, lament geven, lapette geven, kemp geven, lonte geven, snoer geven, sjette geven, gars geven, slunse geven, buzze geven, kardas geven, pilong geven en ladarge geven.

Gilbert Tournoy

De Brugse rederijker Jan-Baptist Dienberghe en zijn stadsgenoot, de humanist Hubertus Audejans

232-245

Een liber amicorum van de Brugse humanist Audejans (1574-1615) werd door de Brugse rederijker en priester Dienberghe (1756-1812) aangevuld met een tekst van de norbertijn Judocus de Clerck (1758-1822). Wellicht ook in de vroege 19de eeuw werd het nog aangevuld met een epitaaf van Audejans.

Lucien Van Acker

Antoon Viaene en gedichten in Biekorf

246-250

Over een gedicht van de Ingooigemse dokter Den Doncker dat in Biekorf verscheen en een bitse reactie van Stijn Streuvels uitlokte en over de weigering van hoofdredacteur Viaene om in de jaren 50 gedichten van Clemens Bittremieux in het tijdschrift te publiceren.

Mengelmaren

Pastoor van Westkerke klust bij als notaris (1501) (Koenraad Vandenbussche) 210. – Magdalenagodshuis (Peter De Baets) 228. – Ruiterij in onze West-Vlaamse dorpen (L.V.A.) 251.

Beantwoorde vragen

Het notariswoordenboek van Jan Baptist Meersseman (1830) (Marc Carlier) 251-252.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Kambeurs. – Kandelaren. – Ledanzemaker. – Kertesmerte. – Klamp. – Klapbank. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 253-254

Vraagwinkel

Catharina Theresia van den Smitten. – Vlaamse hoofdijzers. – De beeldsnijder van Brugge. – Almanak van Milanen. – Goedkope brandstof in 1817. – ‘Heidenenkerkhof’. – Christiaen Berteloot. – Tsaar Peter de Grote op bezoek. – Kortrijkse wafeltjes. – Begijnhof in Komen. – Vlaamse klokken in het Escuriaal. – Kruidkundige J. De Busschere, 255-256