Jaargang 120 (2020) – Aflevering 4

Artikelen

Jean Luc Meulemeester

Het Gulden Boek van de Keizerlijke en Koninklijke Academie voor Schilderkunst, Beeldhouwkunst en Architectuur van de stad Brugge

385-403

Vermoedelijk ter gelegenheid van de tentoonstelling die de Academie in 1869 organiseerde, werden een reeks losse bladen rijkelijk ingebonden tot een ‘Gulden Boek’: mooi versierd met wapens, herinnerde het aan de verschillende bezoeken van personaliteiten vanaf 1755 tot in het interbellum, toen leden van de Belgische koninklijke familie de Academie aandeden.

Luc Devliegher

Schuren aan de Vlaamse kust (2)

404-447

In dit tweede artikel over schuren aan de Vlaamse kust worden besproken: Duinenabdij (Koksijde), Ten Bogaerde (Koksijde), Allaertshuizen (Wulpen), De Schamele Weecke (Vlissegem), Blauwhuisstraat 1 (Vinkem), Houtemstraat 86 (Vinkem), Uilengatstraat 6 (Proven), Vaartstraat 22 (Alveringem), Hogebrugstraat 32 (Lo), De Goudblomme (Dudzele), Hof te Reigaertsvliet (Westkapelle), Steenstraat 7 (Zevekote), De Grote Labeure (Oostduinkerke) en Gemeneweidestraat 61 (Koolkerke)

Erik Muls

Het corporatiestuk De zitting van de Brugse Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge-Oostende (ca. 1730) (2)

448-464

De auteur bespreekt de figuren die op het corporatiestuk afgebeeld stonden en een rol speelden bij de uitdieping van het kanaal van 1724 tot 1728. Directeurs waren Josephus de Latour, Pieter Willaert, Gheeraert de Witte en Augustijn Geerebaert. De bestuursleden heetten Jan Baptiste van Setter, Clement Michot, John Galwey, jacques Joedts, Charles Willaert, Laureyns Reubens, Pieter Duhamel, Adriaen Volckaert, Guillaume de Bie en Joan Baptiste Bruynsteen. De twee ingenieurs luisterden naar de namen Petrus Legillon en Louis-Maurice Arnaud-Jeanti.

Willy Dezutter

De Engelse kolonel Sir David Myrton Cunynghame (1769-1854), rentenier in Brugge

465-477

In 1821 vestigde David Cunynghame (Edinburgh, 1769 – Saint-Helier, 1854) zich als rentenier in Brugge. Hij werd er lid van de Société Littéraire en van de Sint-Jorisgilde, net als van de vrijmetselaarsloge La Réunion des Amis du Nord. In 1837 verhuisde hij naar Duitsland

Michiel Nuyttens

In memoriam Cyriel Moeyaert (1920-2020): een persoonlijke getuigenis

478-484

Cyriel Moeyaert publiceeerde 31 artikels in Biekorf. Hij volgde met grote interesse de Nederlandse cultuur in West- en Frans-Vlaanderen. De auteur was een oud-leerling van priester Moeyaert in het Sint-Jozefcollege in Izegem van Moeyaert en haalt persoonlijke herinneringen op.

Andries Van den Abeele

Uitgeverij NRB Vlaanderen (1941-1942)

485-491

De Nouvelle Revue Belge (NRB) was een Brusselse uitgeverij die van 1940 tot 1944 een 30-tal boeken publiceerde. In 1941 besloot de Franstalige uitgeverij een Vlaamse afdeling op te richten met Arthur Geschier, Oscart Giraldo, Firmin van de Calseyde en Hans Van Acker. Hun bedoeling was jonge auteurs publicatiekansen te bieden. Er verschenen in totaal veertien titels, voornamelijk dichtbundels.

Yvo De Craemere

Medailles voor de Brugse hofbouwkunde

492-495

Bespreking van de medailles die door de Brugse Koninklijke Vereniging voor Hofbouwkunde aan verdienstelijke tuiniers werden uitgereikt. De 19de-eeuwse ontwerpers waren gekende graveurs als Laurent Hart (1810-1860), Henri-Charles Würden (1849-1903), Robert Michaux (1824-1901) en Alphonse Michaux (1860-1928).

Mengelmaren

Geen kermis in Zarren (1453) (Koenraad Vandenbussche) 491. – Pfizer is een putter (Frans Debrabandere) 496-497. – Onnaturliker zonden van buchgerrien (1423) (Koenraad Vandenbussche) 497. – Zeeuws-Vlaanderen , eerst ‘landschap en mens’, dan ‘mens en landschap’ (Guido Rappé) 499-502. – De West-Vlaamse windmolens in 2020 (Christian Devyt) 503-504.

Beantwoorde vragen

De ring van de abdij van Anchin (Johan R. Boelaert) 504.

Boekbesprekingen

Adrie de Kraker, Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen (Guido Rappé) 499-502.

In memoriam

Cyriel Moeyaert, 1920-2020 (Michiel Nuyttens) 478-484. – Luc Goeminne, 1934 -2020 (Christian Devyt) 498.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Hoogpenning. – Piete. – Ranche. – Schuifkleed. – Thuisligger.- Titerie. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 505-506

Vraagwinkel

Meubelmakers in Koolskamp. – Bruno-Jozef Boucquillon. – Gansknuppelen. – In de kerktoren wonen. – Leiewerkers. – De Brugse Beer. – Snuifmolens. – West-Vlaamse kookboeken. – Valeer Lobbedey. – Visrecht in de IJzer. – Huur van koeien, 507-508