Jaargang 120 (2020) – Aflevering 1

Artikelen

Lori van Biervliet

De mysterieuze Mann in het leven van Jean-Baptiste Bethune (1)

5-24

George Aloysius Mann (1804-1874) was een vriend van de veel jongere Bethune sinds diens studententijd in Leuven. Mann, die een goede relatie had met kardinaal Wiseman, bracht Bethune in contact met de Engelse neogotiek (A.W.N. Pugin) en heeft zo een belangrijke rol gespeeld in zijn oeuvre. Op basis van onder meer de briefwisseling tussen beiden.

Jan Van Acker

Tempeliers in Veurne en omgeving

25-35

Het bestaan van een echt Tempelhof in Veurne blijft omstreden. Wel zijn er thans bewijzen dat de orde in de stad beslist eigendommen had sinds het midden van de 13de eeuw, dus voor ze afgeschaft werd en haar bezittingen overgingen naar de hospitaalridders.

Ronald Van Belle

Het verdwenen glasraam van de familie van den Heede – de l’Avocant in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge (ca. 1540)

36-57

Identificatie van een glasraam en de familiale grafkapel die ermee verband houdt, met verdere genealogische gegevens over de betrokken families van den Heede en l’Avocant.

Marc Carlier

Rochus Serneels junior (1775-1831), en niet zijn vader, tekende het Portret van een man (1804)

58-67

Een aantal gegevens die aan Rochus Serneels senior (1745-1823) toegeschreven worden, dienen toegeschreven aan zijn gelijknamige zoon, zoals een portret uit het Brugse Steinmetzkabinet. (JVA)

Frans Debrabandere

Pinkelen

68-70

Over het oud jongensspel pinkelen en de vele namen die het spel kreeg.

Erik Muls

Het bestuur van het mannentuchthuis in Brugge (1771), een voogdenportret van Charles-Nicolas Noël

71-90

Bespreking van de werking van het mannentuchthuis naar aanleiding van een groepsportret van de bestuurders, namelijk Charles van Duerne, de Damast, Dionisius de Brouwer, Jan Baptiste de Gheldere en Joseph Dhooghe samen met meester en ontvanger van het tuchthuis, broeder Jan Hellijnck.

Jan Steeman

Charles van Rysselberghe aan de slag als adjunct-stadsarchitect in Oostende (1877-1879) (1)

91-108

Het kursaal en het paviljoen in het Leopoldspark waren twee bouwwerken waar hij bij betrokken was. In het artikel wordt ook uitgebreid ingegaan op plan Leopold Crépin, dat een nieuw inplanting van het kursaal vereiste.

Koenraad Vandenbussche

Angst voor rellen in Slijpe in 1791

109-110

Een anonieme briefschrijver was bang dat tijdens een religieuze volkstoeloop door voorstanders van de keizer weerwraak zou worden genomen op deelnemers aan de Brabantse Omwenteling.

Ludo Vandamme

Papier uit Rouen voor boekbinder Jan Vyncx, 1576

111-113

Jan Vyncx junior kocht de lading papier via tussenpersoon Ferdinand Robaert.

Lucien Van Acker

Wie was C.C., de naamloze auteur in Biekorf 1899?

114-115

Het was Cyriel Claerbout (Lendelede, 1875 – Pittem, 1926), een onderwijzer die spreuken, volkskundige vertellingen en sprookjes uit West-Vlaanderen verzamelde.

Mengelmaren

Een erratum uit 2001 (L.V.A.) 113. – Errata 115. – Paardenpaternoster in Geluwe (L.V.A.) 116. – Gezellen van retorica in Koekelare (1516) 116. – Jacht op vossen in het Brugse Vrije tijdens de achttiende eeuw (L.V.A.) 116-117. – Verboden boeken in Keiem (1548) (Koenraad Vandenbussche) 118. – Jacob Pamelius (1536-1587) en een anonieme Disputatio uit de 12de eeuw (LV) 118-119. – Alfons De Cock contra Jules Leroy (L.V.A.). 119. – De voorouders van Lodewijk van Gruuthuse (LVD) 119. – Asiel in kerk van Varsenare voor een moordenaar (1554) (Koenraad Vandenbussche) 120. – De bibliotheek van Jacob de Fevre en Joanna Wyts, 1632 (LVD) 121. – Plunderende Oostendenaars (1552) (Koenraad Vandenbussche) 122-123. – Opstoot van pest in het Brugse Vrije (1557-1558) (Koenraad Vandenbussche) 123. – De familienaam Stadsbader (L.V.A.) 123. – Vernieuwende website www.gezelle.be brengt Gezelle tot leven (Marc Carlier) 124.

Beantwoorde vragen

 Flagellanten in Diksmuide (L.V.A.) 70. – Zantersgilde in Lichtervelde (L.V.A.) 117-118.

Boekbesprekingen

Dirk Van de Perre, De relatie van de heren van Pollare (van Aa) met die van Brugge (Gruuthuse) (LVD) 119-120.

In memoriam

Griet Maréchal (1942-2019) (Jan Van Acker) 122.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen

Zidende. – Advoyeren. – Bewateren. – Buckevel. – Callegevaer. – Cnaepwevere. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 125-126

Vraagwinkel

Schapenkoersen. – Westbeveren. – Imkerij contra jachtrecht. – De orde van de Olifant. – Vander Cruyce eximius. – West-Vlaamse chichoreidrogers in Engeland. – Vlaamse ploeg in het Rijnland. – Bastaarddochter van graaf Lodewijk. – Funeraire banden in kerken. – Een havik als leenverplichting. – Paardenhandelaars uit Friesland in Vlaanderen. – Lysschemoeye. – Voornaam Hercombedomus, 127-128