Jaargang 117 (2017) – Aflevering 2

Jan Van Acker, Belastingsvrijstelling te Coudenburg in Eggewaartskapelle, 1514-1515, 129-137
Willy Dezutter, Het palingtrekken als volksvermaak van de 17de tot de 19de eeuw, 138-154
Lucien Van Acker, De familie Neut in de wereld van pers en pamflet, 155-159
Koenraad Vandenbussche, Een lutherse kern in Klemskerke in 1530, 160-166
Ronald Van Belle, De grafzerk van Jakemijne Baselis en van een onbekende begijn in het begijnhof De Wijngaard te Brugge, 167-174
Marc Carlier, Vier hypothesen over de grafschriftenverzameling de Hooghe/van Larebeke (1789), 175-199
Gaston R. Demarée, Een alderschrikkelickste wyn-tempeest: de storm van 9 november 1800, 200-214
Filip Bastiaen, Poekenaar Aloys Walgrave (1844-1908) en zijn “Jantje van Pouke”, 215-235
Lucien Van Acker, West-Vlaamse paspoorten voor Spanje in de Franse Tijd, 236-238
Peter De Baets, Over Italianen en Savoyards in de 18de en 19de eeuw (4), 239-24

Mengelmaren: Pastoors van Cadzand en Lapscheure weigeren sacramenten (1533) (Koenraad Vandenbussche) 137. – Penoefening (J.V.A. ) 174. – Bezemmaker uit Klerken in 1477 (L.V.A) 244. – Ieper-Komen (LV) 244-245. – Gezellianen ontcijferen 400 brieven (B.) 246-247. – Omtrent het versje “De Garre van Cornee” (Guido Demerre) 247. – Waar haalden onze metsers en timmerlieden in 1811 hun grondstoffen vandaan? (L.V.A.) 248. – Straatnamen in Brugge (LV) 249. – Rijmsnoer: twaalf dichteressen om en om Gezelle (Els Depuydt) 251. – ‘t Manneke uit de Mane (B.) 252. – Pastoor van Sijsele weigert doopsel (1537) (Koenraad Vandenbussche) 252.

Boekbesprekingen: Lieven Stubbe, Van tragedie tot trekpleister: het verhaal van de oude vaart (LV) 244-245. – Chris Weymeis, Brugge: van Academiestraat tot Zwijnstraat (LV) 249. – Patrick Lateur, Rijmsnoer (Els Depuydt) 251.

Beantwoorde vragen: Ieper en Ieperen (Frans Debrabandere) 199. – De Oostendse Kommandantur (John Aspeslagh) 214.- De zes weken van huwelijk en rouwdracht (L.V.A.) 250. – Boigneberg (Frans Debrabandere) 250. – Boekhandelaar De Bal uit Roeselare (L.V.A.) 252.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen: Appel. – Barakkeren. – Batterie. – Beconterpanden. – Bestaansel. – Blouwen. – Hoofdkoorts. – Imbaer. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 253-254

Vraagwinkel: Dertien maanden. – De witloofteelt in West-Vlaanderen. – Ierse pastoors in Vlaanderen. – Uitvinder De Weerdt van Oedelem. – Dertig nachten. – Semois. – Vlaams metselverband in Engeland. -Vastenboekjes. – Auteur E. Verhille. – Collen. – Voorspraak in het vagevuur, 255-256