Jaargang 116 (2016) – Aflevering 3

Daniel De Clerck, Thibaut Barradot, een Bourgondische Bruggeling, 257-274
John Aspeslagh, De activistische beweging  in Oostende (2), 275-302
Jan Van Acker, Een gokje op een Compostellareis van Victor Masin in 1515?, 303-307
Willy Dezutter, De leden van de loge La Flandre in 1940: een sociologische benadering, 308-335
Marc Carlier, Het onvindbare onderwijzerstijdschrift van Edward Van Biesbrouck uit Langemark (1847-1848), 336-351
Lucien Van Acker, De wilde klokkenluiders uit de Scheldevallei, 352-355
K.A.H.W. Leenders, De darinkwake in zijn landschap, 356-363
Peter De Baets, Over Italianen en Savoyards in de 18de en 19de eeuw (1), 364-370

Mengelmaren: Errata, 302. – De voornaam Désiré (Desiderius) (L.V.A) 372. – Middel tegen de luizen bij de mens en dier, ca. 1800 (Jan D’hondt) 373. – Ipse Blankenbergs (W.B.) 373. – Een bron uit 1379 voor de “pseudo-Jan van Dixmude”? (Peter  De Baets) 374-375. – Moord op priester in Leke (1511) (Koenraad Vandenbussche) 375. – “Uit ons volk, voor ons volk”: het complexe schrijverschap van Warden Oom (Ludo Vandamme) 376-377. – Oude Brugse vertellingen van Hendrik De Zeine (Marc Carlier), 378-379.

Boekbesprekingen: Bram Lambrecht, ‘Wie is onze grootste schrijver? Edward Vermeulen… ‘, in: Zacht Lawijt, 14 (2015), 4-30 (Ludo Vandamme) 376-377. – Leo Cuvelier, Hendrik De Zeine, een Brugse schrijver en drukker-uitgever (Marc Carlier) 378-379.

In memoriam: Ridder Fernand Traen, 1930-2016  (Ludo Vandamme) 380.

Beantwoorde vragen: Ghetackte galnoten (Johan Deckers) 377.  – Poorten van Wakken (Jan Byttebier) 380.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen: Mol. – Pignet. – Portefraas. – Pucelage. – Rodingblok. – Rolkoets. – Rijnse hars. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 381-382

Vraagwinkel: 383-384