Jaargang 116 (2016) – Aflevering 1

Jan Van Acker, 125 jaar Biekorf!, 5-11
Johan Decavele, Dopers uit Zuidwest-Vlaanderen op de brandstapel in Rijsel in 1563: de broederschappen van Niepkerke, Zwevegem en Halewijn, 12-26
André Vandewiele, De “Brugse tak” Ruffo di Calabria vanaf de late 19de eeuw, 27-36
Peter De Baets, De 16de-eeuwse Brugse vertaler Martinus Everaert, 37-43
Willy Dezutter, Cocaïne in de Vlaamse loopgaven tijdens de Eerste Wereldoorlog?, 44-46
Romain John van de Maele, Stijn Streuvels als vertaler van Vikingverhalen, 47-62
Roger Witdouck, Op zoek naar het Land van Mortagne, 63-73
Johan Beun, Nieuwe inzichten over de heerlijkheid Mesen en de mansus van de deken (1180), 74-83
Luc Devliegher, Bij het vijftigjarig (?) bestaan van de Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen, 84-96
Marc Carlier, Conscience schenkt een luxe-exemplaar van De Leeuw aan Brugge (1839), 97-102
Frans Debrabandere, Van ja tot jaak, 103-104
Lucien Van Acker, De H. Kruisrelikwie van Izegem, 105-110

Mengelmaren: Zijn ziel aen ’t lyf naeyen (Alban Vervenne) 62. – Ipse Blankenbergs (W.B.) 73 en 115. – Wijsheid van een deelsman in1794 (J.V.A.) 110. – Caritas: een tentoonstellng in het Diözesan Museum Paderborn in 2015 (Alfons Dewitte) 111. – De memorietafel van Jan van der Hogherstrate (†1456) en echtgenote Margriete Lammens (†1453) (Ronald Van Belle) 112. – Cisterciënzerinnen in Zuid-West-Vlaanderen (Ludo Vandamme) 113-115. – De rol van Italiaanse prentenhandelaars in het 19de-eeuwse België (Jan D’hondt) 116. – Hoeveel flessen telt een vat Bordeaux in 1858? (Jan D’hondt) 117. – De Papen van Brugge (Ludo Vandamme) 118-124.

Beantwoorde vragen: Ghislain als adellijke voornaam (Jo Ghijs en Gaby Van Canneyt)  26. – Auteur P.J. De Bal (L.V.A.) 43. – Het krijgsgevangenkamp van Zedelgem (1945-1947) 124.

Boekbesprekingen: Stiegemann, Caritas: Nächtseliebe von den frühen Christen bis zur Gegenwart (Alfons Dewitte) 111. – Ph. Despsriet en J. Van Acker, 800 jaar Cîteaux in Zuid-West-Vlaanderen (1214-2014) 113-115. – H. Callewier, De Papen van Brugge: de seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, 1411-1477 (Ludo Vandamme).

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen: Afpeisteren. – Barguette. – Baynoot. – Bouckauw. – Byselpenninck. – Caprulle. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 127-128

Vraagwinkel: Sluiten lijk Wakkens kerkepoorte. – Steen dragen. – Bedevaart in Krombeke. – Gelijknamige broers. – Dairynkwake. – Becelaarzeer. – Bericht van Tjoutten den tweeden. – De hallen van Ieper. – Begraven onder een boom. – Broederschappen van Compostella. – Dagboek van Joannes Haelvoet. – Ghetachte galnoten. – Ontbladinghe, diverse