Jaargang 115 (2015) – Aflevering 2

Lucien Van Acker, Ce bourg a a été toujours très considéré: de moeilijke geboorte van moderne bestuurlijke indelingen in West-Vlaanderen vanaf de Franse Tijd, 129-137
John Aspeslagh, West-Vlamingen in de Tweede Kamer (1815-1830) (vervolg), 138-163
Jan Van Acker, Een sluitgewicht in Veurne (ca. 1700), 164-174
Jozef Heus, Cinema in Torhout tijdens het interbellum, 175-190
Alfons Dewitte, De Brugse Godgewijde rechteroever, 1060-1578, 191-192
Peter De Baets, Louis Deswatines of een Amerikaanse robinsonade met epiloog te Torhout (einde 18de-begin 19de eeuw), 193-203
Lucien Van Acker, Weer iets over paardenpaternosters, 204-208
Patrick Arnou, De Katholieke Jonge Wacht in Zedelgem (1911-1914), 209-217
Roger Witdouck, Donaties en testamenten van Jacous de Bal (1689-1771), pastoor van Gullegem, 218-229
Frans Debrabandere, De v- en g- syncope in het West-Vlaams, 230-234

Mengelmaren: De Brugse schrijver Petrus Geeraerts (1572) (Peter De Baets) 137. – “Chronologie” in de lagere school van Haringe (Joz. Van Acker ) 163. –  Een windmolen te Deinze in 1232 (Luc Goeminne) 190. – Kosten voor een min te Brugge (Peter De Baets) 208. – Ipse Blankenbergs (W.B.) 217. – Monniken en lekenbroeders in de Duinenabdij (Jan Van Acker) 235-236. – Gas! Ieper 1915 en de eerste gifgasaanval 236-237. – Kunstschilder Odevaere en het kasteel Veltem nabij Brugge (Jan D’hondt) 238-239. – Uit het zand gesproten: de duinen van de Westhoek (Guido Rappé) 239-244. – Een onverwacht gevolg van inundaties rond Nieuwpoort: verbod op krabbenvangst 1711 (Jan Van Acker) 245-246. – Balduinus de le Poele († 1445): een koperen diaken (Alfons Dewitte) 246. – Het plotse overlijden van een Oudenburgse parochieherder (Jean Luc Meulemeester) 247-248. – Zeger van(der) Beke († 1393), proost van Sint-Donaas in Brugge (Alfons Dewitte) 249-250. – Op zoek naar de boeken van vicaris-generaal Wemaer: van de Brugse kapucijnen tot Edingen en Leuven (Guido Hendrix) 250-252.

Beantwoorde vragen: Wintwaghter deser stede (Peter De Baets) 190. – De Katholieke Jonge Wacht in Zedelgem (1911-1914) (Patrick Arnou) 209-217.

Boekbesprekingen: Michel Dubuison, ‘Deux mille moines et convers …’, in: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, 15 (2012), 36-59 (Jan Van Acker) 235-236. – Ann Callens en Jan Vandermeulen, Gas! Ieper 1915 en de eerste gifgasaanval, 236-237. – Jan Van Acker, Hans Berquin, Alexander Lehouck (e.a.) In het zand geschreven: de duinen van de Westhoek (Guido Rappé) 239-244.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen: Aard. – Azoye. – Boeten. – Duindoorn. (Peter De Baets en Jan Van Acker), 253-254

Vraagwinkel: Tapijtwever Carel van Mander. – Pringiers Libeert, vogelopzetters in Kortrijk. – Een Nederlandse colporteur uit Brugge. – Vlaamse kerkgoederen en geestelijken in Hamburg. – Franse straatnamen. – ‘Ben ik een landverrader?’ van Frans van de Weghe. – Bruges nabij Bordeaux. –  Aardbeving. – Sint-Jansdag. – Paternosterlanden in Kaster. – Het handschrift van De Bo’s Idioticon, 255-256