Jaargang 113 (2013) – Aflevering 1

Marc Carlier, Jules Cordonnier (1833-1893): leven en werk van een Ieperse stadsarchivaris, 5-45
Jan D’hondt, Pieter Pourbus en de gilde van de kolveniers, genaamd Sint-Barbara, 46-50
Lucien Van Acker, La culture flamande in Engeland, 51-57
Karel De Clerck, De ommekeer van Honoré Lams (1883-1978): een Brugse hoogleraar en de vernederlandsing van de Gentse universiteit, 58-64
Johan Decavele, Jan Hendrickx, voormalig kapelaan van Alveringem en protestants voorganger: het verslag van zijn arrestatie en gevangenschap in Nieuwpoort (1562), 65-75
Frans Debrabandere, De oliebol in het West-Vlaams of de teloorgang van de oliekoek, 76-79
Gilbert Tournoy, Een Bruggeling geëerd in het eerste Latijnse gedicht op de Canarische Eilanden, 80-87
Lucien Van Acker, Het oudste Kortrijk, neergepend in 1818, 88-90
Alfons Dewitte, Het testament van de Brugse pastoor Michael van Bavinckhove, 1355, 91-92
Ludo Meulebrouck, Idesbald in de Potterie in Brugge vanaf 1831, 93-108