Jaargang 112 (2012) – Aflevering 4

Wilfried Beele, Over de etymologie van pipegale, 337-345
Koenraad Vandenbussche, Binnenschippers op de Moerdijk- en Bourgognevaart (17de-20ste eeuw), 346-379
Willy Dezutter, Poer en zaed. Het assortiment van de kruidenierswinkel in de 19de eeuw, 380-383
Andre Vandewalle, Schuddeveestraatje: ook in Brugge, 384-386
Frans Debrabandere, Liegen. Zegswijzen in de volkstaal, 387-388
Luc Devliegher, Enkele nota’s over ‘Vlaamse’ grafzerken uit de 14de eeuw, 389-397
Ronald Van Belle, De productie van Doornikse gegraveerde grafzerken, 12de-16de eeuw, 398-403
Stefan Huygebaert, De Rumbeekse kruisweg als kunstmuseum. (Kunst-)historische wortels van Louis Beyaerts Gotische kruisweg in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Rumbeke, 404-414
Dirk  Callewaert, Pant steken en halmen: ‘sprekende handelingen’ in de rechtssymboliek, 415-418
Wilfried Pauwels, Daniël De Haene (1830-1912), burgemeester van Veurne, 419-429
Peter De Baets, André Vanderheyde, scheepsmakelaar te Lorient (1756-1765), 430-432
Luc Goeminne, De tassing in Vlaanderen, 433-434