Jaargang 111 (2011) – Aflevering 4

Luc Dequeker, Het Lam Gods en het Duizendjarige Rijk, 385-404
Johan Oosterman, O wonderlic werk! Een onbekend handschrift met werk van Anthonis de Roovere en de nabijheid van de vijftiende eeuw, 405-412
Luc Devliegher, Van Oudenburg naar Aardenburg via Brugge, 413-418
Bart Demuynck, 175 jaar doven- en blindeninstituut in West-Vlaanderen, 419-437
Karel De Clerck, Professorale klachten vroeger en nu, 438-441
Luc Devliegher, Pre-Eyckiaanse paneelschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, 442-445
Koen Rotsaert, De prijskamp Vlaemsche Tael in 1852, 446-450
Romain John van de Maele, Ieper, De Panne en “het levende Brugge”. Na-oorlogse reisimpressies (1918-1919) van de Deense journalist Kai Friis-Møller, 451-462
Peter De Baets, Een “Oostendenaar” in Texas (1818), 463-468
Jan Delfosse, Clemente de Castillo, het beleg van Sluis en de bomen van Moerkerke (1578-1609), 469-476
Danny Everaert, Waldack, seksueel delinquent, soldaat voor Oostenrijk in 1783, 477-480
Ronald Van Belle, Een grafzerk en grafzerkfragmenten bewaard in Loppem, 481-485