Jaargang 110 (2010) – Aflevering 4

Julien Vermeulen, Ick wensche ul een salich uut jaer naer siel ende licham. Nieuwjaarswensen (Sint-Omaars, 1656), 385-394
Ludo Vandamme, De geldnood van keizer Karel, de Brugse kapitaalmarkt en renteniers (1554), 395-426
Luc Devliegher, Van kruiwagen tot driewielkar, 427-436
Jan Delfosse, Het Rood Huis en het Van Gheluwe’s Genootschap (1878-1906), 437-446
Lucien Van Acker, Een Adornes roi des estimaux, 447-450
Peter De Baets, Edward Belleroche en “The siege of Ostend”, 451-456
Romain John van de Maele, Het Minnewater en de maskers van Oostende. Reisimpressies (1962) van de Deense schilder-dichter Leo Estvad, 458-466
Lori van Biervliet, Ieper en de familie Burney (1772, 1778, 1815), 467-471
Georges Van Walleghem, De preekstoel van de Sint-Michielskerk te Roeselare, 472-480