Jaargang 110 (2010) – Aflevering 3

Willem de Blecourt, “Zoals de grootmoeders het hun kleinkinderen vertelden”. Witterycks Volksvertelsels in context, 257-281
Johan Decavele, Geen genade voor berouwhebbende anabaptisten in Brugge  in 1567-1568, 282-289
Jan Van Acker, Trouwen in het barrièregarnizoen van Veurne omstreeks 1775, 290-309
Magda Devos & Liesbet Triest, Een kluwen van tressen, kepers en slinders: de benamingen voor de haarvlecht inde zuidelijk-Nederlandse dialecten, 310-322
Jan D’hondt, Wedden en handeldrijven in het 16de-eeuwse Brugge, 323-328
Kurt Priem, De invoering van de retraite in onze gewesten, 329-330
Johan Boussauw, Het braken van kikkers en padden, 331-336
Jean Luc Meulemeester, Adolf Duclos en de springaal voor de Blindekensprocessie, 337-343
Karel De Clerck, De reactie van Brugse atheneumleraars na de Eerste Wereldoorlog, 344-350
Danny Everaert, Het dagelijkse leven van kinderen en jongeren in het Brugse mannentuchthuis tijdens de 18de eeuw, 351-359
Lucien Van Acker, Gerief van een zilversmid in Roeselare (1777), 360-362