test

Goed om te weten

Wie het tijdschrift minder goed kent, kan steeds kennismaken door een proefnummer op te vragen bij de secretaris of bij de redacteur.

Abonneren op Biekorf
kan door overschrijving van €25 op onderstaand rek.nr.:
IBAN:BE91474705834176
BIC:KRED BE BB
van Biekorf, Doornhut 28,
8310 Brugge

> Secretariaat:
Hilde Van Parys, Jasmijnstraat 17, 8020 Oostkamp hildevp@hotmail.com

> Redactie:
Ludo Vandamme, Doornhut 28, 8310 Brugge ludo.vandamme@telenet.be