Tag archieven: Van Nieuwenhove

Jaargang 121 (2021) aflevering 4

Ronny Debbaut Het bewogen leven van de Sijseelse griffier Egidius vander Elstrate (1642-1703|05) 385-420
Erica Hüpscher & Griet Lambrecht Laatmiddeleeuwse ambervondsten in de Brugse binnenstad: het productieproces en de specialisatie van de paternostermakers 421-435
Pieter Donche Tarieven van de Brugse genealoog Jacobus Antonius Kerchof voor genealogische opzoekingen, 1683-1685 436-442
Ronald Van Belle & Toon De Meester Het onroerend bezit van de familie van Nieuwenhove in het laatmiddeleeuwse Brugge  443-450
Tine De Koninck Philippus Jennyn, een zeventiende-eeuwse geestelijke en lieddichter van Gheestelycken waeckenden staf (Brugge, 1651) 451-465
Jos Monballyu Valsmunters aan het werk in de stad Brugge in de Franse periode (1796-1813) 466-482
Luc Devliegher Schuren aan de Vlaamse kust: nawoord (6) 483-496
Frans Debrabandere Broodaat 497-498

Mengelmaren
Ruzie tussen Gistelse en Leffingse schutters over opperprijs (1473) (Koenraad Vandenbussche) 442. – Brugge voor Napoleon (Yvan Vanden Berghe) 499-501. – De West-Vlaamse windmolens in 2021 (Christian Devyt) 501-502. – De Hollandse Oorlog in Schore, 1673 (Jan Van Acker) 502- 503. – Scheprecht van molenaars (10 oktober 1460) (Koenraad Vandenbussche) 503.

Beantwoorde vragen
Guano in West-Vlaanderen (Géry Capon) 420.

Boekbesprekingen
Henk Anseeuw, Jan Anseeuw en Bert Gevaert (redactie), Brugge voor Napoleon: een stad onder Frans
bewind 1794-1814 (Yvan Vanden Berghe) 499-501.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 504-505
Lens. – Meltring. – Mortroel. – Natalen. – Oostersche ham.

Vraagwinkel 506-507
Lucien Aeben. – Op zoek naar middeleeuwse manuscripten. – Den wedtsteen des verstaens. – Geschiedenis van anesthesie. – Waterhorloges. – Thecla. – Tijdschrift De Pelgrim. – Duivenwedloop en flesjes vullen. – Stro in de kerk. – Symbool op kaart. – Beer schieten op vastenavond.

Inhoud van deze jaargang, blok en colofon 508-512