Tag archieven: Menen

Jaargang 120 (2020), aflevering 3

Jan Van Acker Een havik als leenverplichting  257-264
Luc Devliegher Schuren aan de Vlaamse kust (1)  265-296
Albert Derolez Een verkeerde toeschrijving: over het auteurschap van Alanus’ Latijnse verwijtbrieven (vijftiende eeuw) 297-303
Johan Duyck De Meenense gilde: koffieclub van de Meenense theologanten van het bisschoppelijk seminarie van Brugge 304-311
Peter De Baets Een portretschilderij van Pieter Pourbus uit 1571 312-316
Erik Muls Het corporatiestuk De zitting van de Brugse Kamer van Koophandel over het kanaal Brugge-Oostende (ca. 1730) (1) 317-342
Frans Debrabandere Mooi, schoon, fraai en snel in het West-Vlaams 343-347
Marc Carlier Een literaire biografie over Paul de Wispelaere 348-353
Karel De Clerck Brugge kende ooit een Régime wallon 354-360
Marc Cappelle en Ludo Vandamme West-Vlaamse cichoreiwerkers in Engeland 361-367

Mengelmaren
Een nieuwe casacke voor de bosbewaarder van Ten Duinen, 1778 (Jan Van Acker) 368. – Strafbedevaart te Sente Pieters te Meorke (Peter De Baets) 368-369. – Lijken van straatrovers in Zedelgem tentoongesteld (1619) (Koenraad Vandenbussche) 372. – Archeologie en middeleeuwse geschiedenis in Assebroek (LV) 373. – Martha Howell over middeleeuws Ieper (Paul Trio) 374-376. – Verboden boeken in Keiem (2) (Noël Geirnaert) 377. – Koekelaarse priester zorgt voor zijn bastaardkinderen (10 maart 1467) (Koenraad Vandenbussche) 378-379. – Polyfonisten: stad en platteland (Ludo Vandamme) 379-380..

Boekbesprekingen
Andreas Van Rompaey, Paul de Wispelaere: bruggenbouwer (Marc Carlier) 348-353. – Wilfried Kimpe en Ann Lambert (ed.), Op weg naar Brugge: archeologie in Assebroek (LV) 373. – Martha Howell, ‘Credit Networks and Political Actors in Thirteenth-century Ypres’ in: Past en Present, 242 (februari 2019), p. 3-36. (Paul Trio) 374-376. – Paul Van Nevel en Luk Van Eeckhout, Het landschap van de polyfonisten (Ludo Vandamme) 379-380. – Tom Nuyttens (ed.), Handelingen Koninklijke Geschiedkundige Kring van Kortrijk, n.r., 83 (2028) (Ludo Vandamme) 379-380.

Beantwoorde vragen
Een havik als leenverplichting (Jan Van Acker) 257-264. – De aardbevingen van 1755 en 1756 (L.V.A.). – West-Vlaamse cichoreiwerkers in Engeland (Marc Cappelle en Ludo Vandamme) 361-367. – De Brugse uitdrukking ‘k wit zoender (Frans De Brabandere, Karel Platteau) 369. – Poeke in het bisdom Brugge (Ronny Debbaut, Pieter Donche) 370. – Santa Catarina in Brazilië (B.) 371.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 381-382
Buiding. – Fatouw. – Frenellewercker. – Hapsaerd. – Liefmeester.

Vraagwinkel 383-384
Graefgroen schepenen. – WK voor wielrensters in Oostende. – Nieuwkerke en Jean le Sauvage. – Handschrift Carolus Nollet. – Grafzerken in Hoeke. – De Codex Manesse in Vlaamse handen. – Klooster van Pittem in Gistel. – Een register uit Leffinge. – Het kaamverzet in Waarmaarde. – Pierre Morel (1773-1856).