Tag archieven: lattenklieven

Jaargang 119 (2019), aflevering 3

Jos Monballyu De roofmoord in de Lettenburg in Oostkerke in 1795: een typisch voorbeeld van bendecriminaliteit in de Westhoek  257-288
Brecht Demasure ‘De gyproc van 1919’. Het ambacht van het lattenklieven nieuw leven ingeblazen (2)   289-310
Frank Judo Jean-Jacques Lambins Moord van enige schepenen (1831): een vat met een dubbele bodem?  311-315
Jan Van Acker De pastoor en proost van Houtem  316-332
Lucien Van Acker Opnieuw iets over ludieke kerkrekeningen  333-335
Luc Devliegher Willem van Rubroek ter ere  336-339
Frans Debrabandere De emmer in West-Vlaanderen  340-342
Brend Vantournhout Ignatius van Remoortele, hoofdman van Zandvoorde in de 18de eeuw  343-348
Karel Platteau Schrijven en wrijven in vroegere tijden  349-354
Erik Muls De vergadering van het bestuur van de Berg van Charitate in Brugge (1786), een voogdenportret van Pieter Goddyn  355-369

Mengelmaren
Brugse zilversmid aan het werk in Tielt (L.V.A.) 310. – Colofon Pieter de Clerck & Pauwels van Vardebeke (1559) 315. – Doodslag en asiel in de abdij van St.-Andries (1545) (Koenraad Vandenbussche) 370. – Apotheker J.B. Sobry (LV) 370-371. – Perceelsgrenzen te Brugge in de 16de eeuw (Peter De Baets) 371-372. – Schrijven en wrijven (Peter De Baets, Guido Rappé en Marc Carlier) 372-374. – Opflakkering van pest in Aardenburg (1546) (Koenraad Vandenbussche) 374-375. – De pest in Leffinge (1548) (Koenraad Vandenbussche) 375. – Brief van een Vlaamse missionaris naar het thuisfront (1939) (Koen Rotsaert) 375-376. – Schuttersgilden in de 16de eeuw (Koenraad Vandenbussche) 376-377. – Sint-Kruis en de Atlas Frans kadaster (B.) 377-378. – Dreigend graantekort in het Noorden van het Vrije (1546) (Koenraad Vandenbussche) 378-379. – Pieter de Bruijne (1746-1850) uit Sint-Anna ter Muiden (B.) 379. – Zelfstandige vrouwen (B.) 380. – Waar blijven de West-Vlamingen (L.V.A.) 380.

Erratum 374

Boekbesprekingen
Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, Sint-Kruis, een landelijk dorp in de jaren 1800 (B.) 377-378. – Willy Dezutter, ‘Pieter de Bruijne (1764-1850), landbouwer-burgmeester en vrijmetselaar uit Sint-Anna ter Muiden’, in: Tijd-Schrift, 2019, 2, p. 8-18 (B.) 379. – Jelle Haemers e.a., Wijvenwereld: vrouwen in de middeleeuwse stad (B.) 379-380. – Nationaal Biografisch Woordenboek (L.V.A.) 380.

Beantwoorde vragen
Institut Saint Antoine (F.D.) 288. – Halsbergmakers en andere ambachtslui (Frans Debrabandere) 339.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 381-382
Vischschap. – Vleesdag en visdag. – Vleesvastenavond. – Batterie. – Onderlat.

Vraagwinkel 383-384
De zondagsmis vereffenen. – Munten en penningen vanVisart de Bocarmé. – Het einde of opsluit van de dorpskermis. – Berthelemy Trostin. – Rokersclubs. – Pikken en snijden van haver en rogge. – Wilhelmieten van Noordpene. – Kustwacht tegen cholera. – Verzworen maandagen na Pasen en Sinksen. – Lokale maten en gewichten. – Aanbesteding en uitbesteding van behoeftige armen.