Tag archieven: Kinsoen

Jaargang 119 (2019), aflevering 1

Marc Carlier De mislukte handelsexpedities van Bruggeling Etienne Van Huele naar Groot-Comombia  5-21
Jos Monballyu De bende van Jean Van Houtte, 1806-1810: bendecriminaliteit in het Leiedepartement 22-47
Luc Devliegher Middeleeuwse dakkappen in Brugge en omgeving  48-55
Johan Beun De merkwaardige stichting van de kapelanij van de Keuken in Mesen (1258) 56-75
Daniël De Clerck Brugse kunstenaars in Parijs: Kinsoen versus Suvée 76-85
John Aspeslagh René Van Oye en het landbouwonderwijs in de 19de eeuw 86-89
Koen Rotsaert Kiescijns en de strijd tussen pastoors en herbergiers in de 19de eeuw 90-97
Peter De Baets De Sint-Pontiaansvloed van 1552 98-100
Andries Van den Abeele Een huwelijksgedicht binnen de familie Coucke (1896) 101-104
Lori van Biervliet August W.N. Pugin in Brugge, 1837-1851 105-112
Willy Dezutter Jean Brunon Rudd (1792-1870), architect en vrijmetselaar 113-118

Mengelmaren
West-Vlaamse etymologie in 1808 (Gijzelbrechtegem, Harelbeke, Herseaux|Herzeeuw, Heule) (L.V.A.) 47, 75, 85, 118. – Een potje in de mei, is beter als een ei… (L.V.A.) 75. – Vlaamse ponden vergeleken bij die van de stad Parijs (L.V.A.) 97. – Zelfmoordenaars in Leke (1546|1556) (Koenraad Vandenbussche) 100. – Erratum 118. – Het kinderversje Jute, jute boer van Lo (Guido Rappé) 119-120. – Terechtstelling van moordende varkens (1494|1560) (Koenraad Vandenbussche) 123. – Theodoor Van de Walle op de Nijverheidstentoonstelling in Haarlem, 1825 (Jan D’hondt) 124.

Beantwoorde vragen
Medisch drukwerk uit de 18de eeuw (Gaston Demarée) 21. – Spionagekoorts in Oostende (John Aspeslagh) 120-122. – Jagen met kruisboog (Filip Van Devyvere) 122-123.

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 125-126
Sloven. – Stuwage. -Tombeau. -Terre d’Egypte. – Tashuus.

Vraagwinkel 127-128
Een scuetel spise. – Pasquini. – La Flandre du Médoc. – Grand’Messe. – Flagellantenn in Diksmuide. – Wederkeer. – Het been van het lood(t). – Archief van de abdij van Lo. – Papier Olifant. – De abdij van Saint-Thierry uit Reims in Vlaanderen. – Reuzen in landelijke gemeenten.