Tag Archives: joe english

Jaargang 118 (2018) aflevering 4

Lori van Biervliet Waar haalde Guido Gezelle ‘zijn’ Biekorf vandaan?  385-392
Jos Monballyu De schedel van het slachtoffer als bewijs in een moordzaak: Brugge, 1798-1800 393-407
Karel Bostoen (†) Vlaamsgezindheid binnen het Belgische leger in september-oktober 1918. Oorlogsgetuigenissen van de Vlaamse frontsoldaat Georges Vandromme 408-430
Frans Debrabandere Spookwoorden 431-434
John Aspeslagh Handel met de vijand in Oostende? Het proces Smis-Valcke van december 1920 435-466
Peter De Baets De koning van Sedang te Oostende (1889) 467-471
Andries Van den Abeele Hevige verkiezingsstrijd en gesjoemel in Brugge, 1863-1864 472-482
Karel Plateau Guido Gezelle en Joe English: tekeningen van Joe English uit 1900 483-486

Mengelmaren
Caffé (B.) 486. – De West-Vlaamse windmolens in 2018 (Christian Devyt) 48-489. – West-Vlaamse etymologie in 1818 (Lucien Van Acker) 490-492. – Hairloosheyd (B.) 92. – Kampstryd voor vélocipèdes in 1869 (LV). – Op zoek naar Idesbald, de derde abt van de Duinenabdij (Ludo Vandamme) 494-497. – Gezelle in 170 raadsels (LV) 497. – Landloper Guillielmus Balduijck, berecht door de Kortrijkse schepenen, 1756 (Niklaas Maddens) 500-503. – Letseknoop (Filip Van Devyvere) 503.

Boekbesprekingen
Pascal Delheye, ‘Koers, kerk en politiek’, in: Etappe: magazine over historische fietshelden), 6 [2018], p. 75-79 (LV). – Dirk Van Clooster, Jan Van Acker en Alexander Lehouck, Idesbald: begraven en gedenken in de Duinenabdij (Ludo Vandamme) 494-496. – Bart Vandekerkove en Marec, Niet ver van myne deur, heb ik een raren gebeur… : Gezelle in 170 raadsels (LV) 497. 

Beantwoorde vragen
Een toelage voor Petrus (-Johannes) Olivarius (1550) (Peter De Baets) 498-499

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker), 504-505
Pretadoor. – Sainfoin. – Schelde-hooi. – Schalkleen. – Schoolschat. – Schuifsteen. – Sloven. – Staart.

Vraagwinkel, 506-507
Familienaam Alizen. – Uhlanen als handelsreizigers. – Kaproen op de grond. – Begijnhoven van Torhout en Gistel. – Jagen met kruisboog. – Wapenschilden van Kortrijkse weesheren. – Tempelmarkt buiten Ieper. – Cuistax aan de Belgische kust. – Medisch drukwerk uit de 18de eeuw. – Nastelynck. -Koninginnenrente. – De calomme in de Brugse Langestraat.