Tag archieven: Honoré Lams

Jaargang 113 (2013) aflevering 1

Marc Carlier Jules Cordonnier (1833-1893): leven en werk van een Ieperse stadsarchivaris 5 – 45
Jan D’hondt Pieter Pourbus en de gilde van de kolveniers, genaamd Sint-Barbara 46 – 50
Lucien Van Acker La culture flamande in Engeland 51 – 57
Karel De Clerck De ommekeer van Honoré Lams (1883-1978): een Brugse hoogleraar en de vernederlandsing van de Gentse universiteit 58 – 64
Johan Decavele Jan Hendrickx, voormalig kapelaan van Alveringem en protestants voorganger: het verslag van zijn arrestatie en gevangenschap in Nieuwpoort (1562) 65 – 75
Frans Debrabandere De oliebol in het West-Vlaams of de teloorgang van de oliekoek 76 – 79
Gilbert Tournoy Een Bruggeling geëerd in het eerste Latijnse gedicht op de Canarische Eilanden 80 – 87
Lucien Van Acker Het oudste Kortrijk, neergepend in 1818 88 – 90
Alfons Dewitte Het testament van de Brugse pastoor Michael van Bavinckhove, 1355 91 – 92
Ludo Meulebrouck Idesbald in de Potterie in Brugge vanaf 1831 93 – 108