Tag Archives: Guido Gezelle

Jaargang 121 (2021) aflevering 2

Erica Hüpscher en Griet Lambrecht Laatmiddeleeuwse amberhandel en de Brugse paternostermakers 129-142
Jan Van Acker Het kerkkoor van Houtem-Veurne en een vermeende priorij van St.-Niklaas 143-158
Luc Devliegher Schuren aan de Vlaamse kust (4) 159-186
John Aspeslagh Hoe Oostende reageerde op de vernederlandsing van het openbaar leven 187-210
Patrick Arnou De Journal de Bruges roept op tot meer cultuuroverschrijdende verdraagzaamheid (1855) 211-213
Jan Huyghe Abeelen Van Guido Gezelles lyriek naar Willem Vermanderes muziek 214-228
Frans Debrabandere Geef maar (van) katoen 229-231
Gilbert Tournoy De Brugse rederijker Jan-Baptist Dienberghe en zijn stadsgenoot, de humanist Hubertus Audejans 232-245
Lucien Van Acker Antoon Viaene en gedichten in Biekorf 246-250

Mengelmaren
Pastoor van Westkerke klust bij als notaris (1501) (Koenraad Vandenbussche) 210. – Magdalenagodshuis (Peter De Baets) 228. – Ruiterij in onze West-Vlaamse dorpen (L.V.A.) 251.

Beantwoorde vragen
Het notariswoordenboek van Jan Baptist Meersseman (1830) (Marc Carlier) 251-252.

Erratum 142

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen Peter De Baets en Jan Van Acker   253-254
Kambeurs. – Kandelaren. – Ledanzemaker. – Kertesmerte. – Klamp. – Klapbank.

Vraagwinkel 255-256
Catharina Theresia van den Smitten. – Vlaamse hoofdijzers. – De beeldsnijder van Brugge. – Almanak van Milanen. – Goedkope brandstof in 1817. – ‘Heidenenkerkhof’. – Christiaen Berteloot. – Tsaar Peter de Grote op bezoek. – Kortrijkse wafeltjes. – Begijnhof in Komen. – Vlaamse klokken in het Escuriaal. – Kruidkundige J. De Busschere.  
 
 

Jaargang 119 (2019), aflevering 4

Els Depuydt Guido Gezelle en Lady Smith: nieuwe vondsten en feiten 385-403
Koenraad Vandenbussche West-Vlaamse werkstakingen voor hoger loon (1845-1853) 404-426
Hendrik Callewier Schilderde Leonardo da Vinci het portret van een Brugse kanunnik? 427-431
Frans Debrabandere De lotgevallen van de h tussen twee klinkers 432-436
Jean Luc Meulemeester Brugge op een minder bekende middeleeuwse wereldkaart 437-440
Karel De Clerck Edward Conway (1804-1871), een Bruggeling over het hoofd gezien 441-446
Geert Tavernier Cultuurstrijd voor het West-Vlaamse assisenhof anno 1900 447-459
Ronny Debbaut Een uit de hand gelopen jachtpartij in de warande van Male in 1682 460-479
Peter De Baets Barthlémy Trotsin († 1488) in dienst van de Bourgondische hertogen 480-482
Lucien Van Acker La Flandre de Médoc 483-485

Mengelmaren
Kropgezwel (1588) (Peter De Baets) 426. – Bloemen en exotische boompjes te Bruge (1563) (Peter De Baets) 431. – De kraaienfamilie geportretteerd (LV) 440. – Afwateringsproblemen met de Handzamevaart (1403) (Koenraad Vandenbussche) 482. – Genadedal in Sint-Kruis en Brugge (Ludo Vandamme) 487-489. – Jubileum voor verdienstelijke cellenbroeder (1564-1565) (Koenraad Vandenbussche) 489-490. – P&O en Oostende (Peter De Baets) 490-491. – De boucken inde filosofollie van Eduard de Dene, 1561 (LV) 491-492. – Een mislukt project van buurtspoorweg Brugge-Wenduine, 1900-1922 (Robert Boterberge) 492-493. – Pest in Dudzele (1555) (Koenraad Vandenbussche) 494-495. – Bewoning en economische activiteit in de Vlaamse kustvlakte in de derde eeuw (LV) 495-496. – Gesjoemel met mest (1777) (Koenraad Vandenbussche) 496-497. – De West-Vlaamse molens (Christian Devyt) 499-503.
 
Boekbesprekingen
Johan Boussauw, Raven en kraaien, eksters en gaaien (LV) 440. – Pol Declercq, De Kartuis van Sinte-Cruys & Emma Capron (e.a.), The Charterhouse of Bruges (Ludo Vandamme) 487-489. – Dirk Geirnaert, A Gift for Hanno: the Fictitious Booklist of Eduard de Dene (LV) 491-492. – Dieter Verwerft en Jan Huughe, Romeinen in de Zwinstreek & Dieter Verwerft, Een Romeinse terp in Ramskapelle (LV) 495-496.

Beantwoorde vragen
T’eynde maete, t’eynde ghelde (Jan Van Acker) 436. – Boekencultuur bij de Wilhelmieten in Noordpene (Luc Lannoo) 446. – Barthlémy Trotsin († 1488) in dienst van de Bourgondische hertogen (Peter De Baets) 480-482. – Verzworen maandag (Frans De Brabandere) 486-487. – Pikken en snijden van haver en rogge (L.V.A. en Guido Demerre; André Stubbe) 493-494. – Munten en penningen van Visart de Bocarmé (Pieter Donche; Kris Vannieuwenhuyse) 497-499. 

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 504-505 
Kanion. – Voorgemeens. – Aanboortigheid. – Admodiateur.

Vraagwinkel  506-507
Palmesel. – Turks leder. – Zantersgilde in Lichtervelde. – In den Blinden Ezel. – Schade door mussen. – Een Brugse boekhandel in de negentiende eeuw. – Macote. – Dansinghe omme de coucke. – Klokken luiden op Allerzielen. – Jacobijnenclubs in het Leiedepartement. – Een Brabantse euzie.
  

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Jaargang 118 (2018) aflevering 4

Lori van Biervliet Waar haalde Guido Gezelle ‘zijn’ Biekorf vandaan?  385-392
Jos Monballyu De schedel van het slachtoffer als bewijs in een moordzaak: Brugge, 1798-1800 393-407
Karel Bostoen (†) Vlaamsgezindheid binnen het Belgische leger in september-oktober 1918. Oorlogsgetuigenissen van de Vlaamse frontsoldaat Georges Vandromme 408-430
Frans Debrabandere Spookwoorden 431-434
John Aspeslagh Handel met de vijand in Oostende? Het proces Smis-Valcke van december 1920 435-466
Peter De Baets De koning van Sedang te Oostende (1889) 467-471
Andries Van den Abeele Hevige verkiezingsstrijd en gesjoemel in Brugge, 1863-1864 472-482
Karel Plateau Guido Gezelle en Joe English: tekeningen van Joe English uit 1900 483-486

Mengelmaren
Caffé (B.) 486. – De West-Vlaamse windmolens in 2018 (Christian Devyt) 48-489. – West-Vlaamse etymologie in 1818 (Lucien Van Acker) 490-492. – Hairloosheyd (B.) 92. – Kampstryd voor vélocipèdes in 1869 (LV). – Op zoek naar Idesbald, de derde abt van de Duinenabdij (Ludo Vandamme) 494-497. – Gezelle in 170 raadsels (LV) 497. – Landloper Guillielmus Balduijck, berecht door de Kortrijkse schepenen, 1756 (Niklaas Maddens) 500-503. – Letseknoop (Filip Van Devyvere) 503.

Boekbesprekingen
Pascal Delheye, ‘Koers, kerk en politiek’, in: Etappe: magazine over historische fietshelden), 6 [2018], p. 75-79 (LV). – Dirk Van Clooster, Jan Van Acker en Alexander Lehouck, Idesbald: begraven en gedenken in de Duinenabdij (Ludo Vandamme) 494-496. – Bart Vandekerkove en Marec, Niet ver van myne deur, heb ik een raren gebeur… : Gezelle in 170 raadsels (LV) 497. 

Beantwoorde vragen
Een toelage voor Petrus (-Johannes) Olivarius (1550) (Peter De Baets) 498-499

Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker), 504-505
Pretadoor. – Sainfoin. – Schelde-hooi. – Schalkleen. – Schoolschat. – Schuifsteen. – Sloven. – Staart.

Vraagwinkel, 506-507
Familienaam Alizen. – Uhlanen als handelsreizigers. – Kaproen op de grond. – Begijnhoven van Torhout en Gistel. – Jagen met kruisboog. – Wapenschilden van Kortrijkse weesheren. – Tempelmarkt buiten Ieper. – Cuistax aan de Belgische kust. – Medisch drukwerk uit de 18de eeuw. – Nastelynck. -Koninginnenrente. – De calomme in de Brugse Langestraat.

Stichting

De stichting van Biekorf zou gebeurd zijn op “een voorjaaravond in 1889” op de kamer van priester-leraar Edward van Robays (°1855-+1906) in het Brugse Sint-Lodewijkscollege. Daar waren veelal leden van de “Biehalle” aanwezig, waaronder Emiel Demonie (°1846-+1890), August Van Speybrouck (°1843-+1922),Jan Craeynest (°1858-+1929) en nog anderen. Voor het nieuw tijdschrift hadden ze steun gekregen van Gezelle, die de titel Biekorf voorstelde. Jean Bethune tekende het logo met de bijenkorf.

De aankondiging voor het tijdschrift “Biekorf” werd verstuurd op 10 mei 1889. In deze aankondiging vermeldde men enkele “stichters”, in werkelijkheid ging het om gereputeerde namen die het tijdschrift van bij de lancering wilden ondersteunen: Guido Gezelle, Juliaan Claerhout (°1859-+1929), Karel de Gheldere (°1839-+1913), Emiel Lauwers, Hendrik Persyn (°1857-+1933), Eugene Van Steenkiste (°1841-+1914), Hugo
Verriest
, Edward Van Robays, Alfons Janssens en August Cuppens.

Heel wat meewerkende auteurs uit de beginjaren waren lid geweest van het flamingant genootschap “Swighenden Eede” of waren intens betrokken geweest bij de redactie van de “Vlaamsche Vlagge”.
Het tijdschrift kreeg al onmiddellijk een tegenslag te verwerken: redactievoorzitter Emiel Demonie overleed in de loop van de eerste jaargang. Een andere stichter, Edward Van Robays, werd jezuïet en vertrok naar de missies in Indië. Het bestuur van Biekorf was alleszins in handen van een opstelraad of berek, maar de exacte samenstelling is tot nu onduidelijk: er bestaat nauwelijks archief over Biekorf en het berek bleef in de beginjaren grotendeels anoniem. Alleszins was de Brugse apotheker Adolf De Wolf (°1844-+1922) secretaris en penningmeester. Andere berek-leden waren Alfons Dassonville (°1860-+1936) Juliaan Claerhout en Cyriel Delaere (°1861-+1917).

In het begin was Biekorf een leesblad gericht op taal: gedichten, toneel, vertalingen, taalkunde en toponymie. Na het teloorgaan van “Loquela” (1881-1895), het taalkundig maandblad van Guido Gezelle, konden zijn “zanters” (woordenverzamelaars) terecht bij Biekorf. Ook wetenschappelijke en zelfs medische bijdragen werden niet uit de weg gegaan vanuit de stelling dat elk onderwerp in het Vlaams kon beschreven worden. Evenwel zou Biekorf nooit de weg van de politieke actie opgaan. Dit was volledig in de lijn van Gezelle, die jarenlang tot zijn overlijden zou meewerken. Gezelle streefde naar een herwording van Vlaanderen door bewustmaking van het eigen verleden en van de eigen waarde.

wil u terug naar de pagina geschiedenis, klik dan hier