Nieuws

Nummer 1 van jaargang 122 (2022) en nog niet het 2de nummer is verschenen!

De zetduivel op de kaft zaait wat verwarring: er staat ‘aflevering 2 – juni’ in plaats van ‘aflevering 1 – maart’. Onze excuses hiervoor.
Het eerste nummer bevat alle ingrediënten voor een uitermate interessant leesstuk: heel wat afwisselende onderwerpen, over een ruim tijdsbestek en mooi verspreid over het werkgebied van Biekorf. De eerste twee bijdragen hebben het over een schilderij, respectievelijk over het votiefschilderij van de Sint-Godelieveabdij (17de eeuw) en over een werk van schilder Franciscus Kinsoen (19de eeuw). Aan volgende figuren is een bijdrage gewijd: Lieven de Calvart, een raadsman van prins Willem van Oranje, abt Hautscilt, de Ieperse predikant Jereminus Bastingius, apotheker Karel De Wolf, tsaar Peter de Grote en koning Leopold II. Een mooie mix van mengelmaren, beantwoorde vragen, boekbesprekingen, kleine verscheidenheden en een rijk gevulde vraagwinkel maken het plaatje compleet. Alvast veel leesplezier gewenst!