Links

Bibliografie Biekorf

Op de artikelendatabank van Heemkunde West-Vlaanderen zijn naast de 109 jaargangen van ons tijdschrift Biekorf nog ruim negentig andere West-Vlaamse tijdschriften uit de sector geschiedenis, heemkunde en genealogie ontsloten op auteur, titel(woord), tijdschrift, jaargang en trefwoord. Deze zijn ook te bevragen op de databank van Heemkunde Vlaanderen 

Taal

Op deze Taalbank kun je online opzoekingen doen in onder meer het Woordenboek
der Nederlandse Taal en het Middelnederlands Woordenboek.

Zowel op de website van de Universiteit Gent als van de Katholieke Universiteit Leuven vind je informatie over het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten.

Het uitermate rijke archief van Guido Gezelle, bewaard in de Openbare Bibliotheek Brugge, is via een online-inventaris volledig toegankelijk. Van heel wat stukken zijn digitale afbeeldingen beschikbaar. Daarnaast vind je heel wat informatie over het leven en werk van deze priester-dichter.

Een portaalsite over de Nederlandse taal.

Roerend erfgoed

Faro is het Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed

Portaalsite Vlaamse Erfgoedcellen. Een erfgoedcel werkt samen met de spelers op het regionale of lokale culturele erfgoedveld om zo een optimale ontsluiting en participatie ervan te bekomen.

VolkskundeVlaanderen – huis voor immaterieel erfgoed.

Heemkunde Vlaanderen is het ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap heemkunde in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onroerend erfgoed

De Bouwhistorische inventaris voor het onroerend erfgoed in Vlaanderen.

Herita vzw is een ledenbeweging en netwerkvereniging die zich inzet voor het beleven en ondersteunen van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Hoogtepunt is de jaarlijkse Open Monumentendag.

 Archieven

Archiefbank Vlaanderen is de gouden gids van de particuliere of private archieven in Vlaanderen.

Het Rijksarchief van België stelt reeds heel wat inventarissen en andere werkinstrumenten ter beschikking op deze site (zoeken in archieven), alsook de databank van de huwelijksakten (zoeken op personen).

Het archief van de Provinciale Archiefdienst samen met dit van heel wat West-Vlaamse gemeentearchieven zoals Poperinge, Tielt, Harelbeke en Waregem is in PROBAT online doorzoekbaar.

ArchiefbankBrugge is de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge.

Het Stadsarchief van Oostende bouwt al jaren aan een online archiefbank.

Ook de stadsarchieven van Ieper en Kortrijk stellen een aantal van hun genealogische bronnen online beschikbaar.

Beeldmateriaal

Beeldbank West-Vlaanderen

Beeldbank Brugge

Beeldbank Oostende

Beeldbank Westhoek

Beeldbank Kortrijk

Kranten

Abraham is een online databank in wording van Belgische kranten uit de jaren 1830-1950, bewaard in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen. Momenteel bevat deze databank reeds 3.600 beschrijvingen.

Historische Kranten Brugge, is sinds oktober 2016 gestart met het online plaatsen van acht kranten uit de de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge.

Historische Kranten Westhoek is de digitale krantenkiosk van de regio Ieper-Poperinge waar je kranten virtueel kan doorbladeren, woordelijk doorzoeken, de artikels vergroten, bewaren, afdrukken …

Historisch kaartenmateriaal

19de-eeuwse Atlassen van de buurtwegen/trage wegen in West-Vlaanderen

Kaart en Huis Brugge bevat een historische kaartenatlas en een Historisch Geografisch Informatiesysteem met historische en bouwhistorische data gekoppeld aan elk huis of perceel. Ten slotte focust de module MAGIS op de ontsluiting van het panoramisch stadsplan van Marcus Gerards (1562).

Op Geopunt Vlaanderen zijn volgende historische kaarten online te bekijken: Fricx (1712), Ferraris (1771-1778), Vandermaelen (1846-1854), Popp (1842-1879).

Op Cartesius vind je kaarten en luchtfoto’s van het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Algemeen Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Varia

Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleontische tijd . In ons tijdschrift Biekorf verschenen reeds 13 bijdragen over dit onderwerp.

Mendop vzw staat voor ‘Mens en dier op papier’. Deze jonge vereniging wil een onafhankelijk archief en documentatiecentrum uitbouwen over de zeer verscheiden omgangsvormen tussen mensen en dieren.

Centrum voor Culinair Erfgoed of de Academie voor streekgebonden gastronomie.

Het virtuele land is de uitgebreide webstek van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, het expertisecentrum voor het erfgoed van landbouw, platteland en voeding