Jaargang 123 (2023), aflevering 3

 
Georges Declercq De hartbegraving van graaf Boudewijn I in de Gentse Sint-Pietersabdij: feit of fictie? 257-266
Jos Monballyu Pieryne Coopmans, de heks van Kortemark 267-291
Guido Rappé Anna Boch (1848-1936) in Oostende 292-303
Gilbert Tournoy Een onbekende brief van Jeremias Bastingus aan Caspar Barlaeus 304-318
Peter De Baets Het portret van de Brugse makelaar Ferdinand de Bavière (†1575)  319-325
Jan Van Acker Het orgel van Houtem in het Ancien Régime 326-339
Frans Debrabandere Guiten 340-343
Peter De Baets De Bruggeling Pieter Borwne, médecin ordinaire van koning Jozef I van Portugal 344-348
Pieter Donche Cornelis van Bourgoigne (1662-1722), kalligraaf 349-365
 
Mengelmaren
Afscheidsrede voor Volkskunde West-Vlaanderen (Brugge, Volkskundemuseum, 25 juni 2023) (Danny Van Loocke), 366-368. – Paul Trio en middeleeuws Ieper (Ludo Vandamme) 368-371. – Een reglement voor accijns op vreemd laken in Ieper (1536) (Koenraad Vandenbussche) 372-373. – Bretoense plunderaars in Esen en Merkem (1382) (Koenraad Vandenbussche) 373-374. – Theologie studeren aan het priesterseminarie in Brugge in de 18de eeuw (Ludo Vandamme) 375-376.
 
Beantwoorde vragen
Spijs der wormen (Johan R. Boelaert) 372.
 
Boekbesprekingen
V. Devillez (ed.), Anna Boch, een impressionistische reis (Guido Rappé) 292-303
 
In Memoriam
Bieke Hillewaert (1961-2023) (Marc Dewilde) 375-378. – Koen Rotsaert (Noël Geirnaert) 378-379
 
Kleine verscheidenheden uit Vlaamse bronnen (Peter De Baets en Jan Van Acker) 380-381
Agassant. – Biniser. – Bleekhof. – De bruid pareren. – Capitoen. – Celestrine. – Cranke mane. – Frockenaer.
 
Vraagwinkel 382-383
Hongaars kerkhof. – Petrulle. – Zilversmid Jan Huysman. – Broederschap gezeid van ’t Appelmoes. – Uit voogdij doen. – Ganzestraat. – Een Maerlantfragment in Damme. – Rude beesten. – De vuulpoorte in Brugge.